1000130066 - měšťanský dům
katalogové číslo
1000130066
název
měšťanský dům
kraj
Středočeský kraj
okres
Nymburk
obec
Nymburk
část obce
Nymburk
katastrální uzemí
Nymburk
adresa
Palackého třída č.p. 126/1
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu

anotace

V jádru renesanční patrová stavba ze 16. století, upravená několikrát během 19. století.

popis památkové hodnoty

Hodnotný měšťanský dům renesančního původu se složitým stavebně historickým vývojem. Dům byl několikrát výrazně přestavovaný, naposledy v r. 1941. Má bohatě členěnou novorenesanční fasádu se zajímavě formovaným atikovým štítem. V objektu byla od 18. století lékárna. Dům stojí v pohledově exponované nárožní poloze na hlavním městském náměstí.

popis

Dům je situovaný na SV nároží náměstí Přemyslovců a Palackého třídy. Dvoupatrový dům má průčelí do náměstí zakončené zajímavým dvouetážovým štítem tvořeným základnou ukončenou přímou římsou a na ní centrálně umístěnou půlkruhovou částí, která má iluzivní podobu vycházejícího slunce. Parter prolomený na obou stranách novodobými výkladci člení pásová omítková bosáž. Na osu průčelí je situovaný novodobý pravoúhlý vstup. Další vstup prolomený v severní části uliční fasády tvoří půlkruhový vjezd rámovaný šambránou s naznačenými pilastry a s vrcholovým klenákem, který je završen supraportou se zvlněnou římsou v základně, nikou a bohatě profilovanou a zalamovanou vrcholovou římsou. První patro zdobí iluzovní nárožní armování a kanelované pilastry oddělující jednotlivé okenní osy. Dřevěná okna dělená do "T" jsou osazená v mělké špaletě a rámována šambránou s páskou. Druhé patro člení pilastry s hladkými dříky bohatě formovanými hlavicemi, které přecházejí do atikové části. Okna jsou novodobá široká dvoudílná. V přízemí domu se dochovala část malovaného stropu. Předmětem ochrany je dům čp. 126 a st.p. 209.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11189, Nymburk, město, Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj
  • Kód CZ 38320, Nymburk, býv. hl. městská čtvrť, Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls