1713930680 - dílna u Suchardova domu
katalogové číslo
1713930680
název
dílna u Suchardova domu
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Jičín
obec
Nová Paka
část obce
Nová Paka
katastrální uzemí
Nová Paka
adresa
Stanislava Suchardy č.p. 283
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
výrobní stavba
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
9. 8. 2007
existující
ano
sloh
novorenesance

anotace

Novorenesanční, reprezentativní objekt ateliéru z konce 19. století, nedílná součást vedlejšího tzv. Suchardova domu, zdobený bohatými sgrafity.

dějiny

Hodnotná stavba z konce 19. století nesporně souvisí se sousedním Suchardovým domem, který je zapsán jako KP od r. 1963. Doklad stavby Wiehlovy české renesance z let 1893 - 1894. Objekt ateliéru (dílny) byl vystavěn dříve než sousední Suchardův dům, se kterým tvoří ucelený areál v centru města.

stav zachování památkové hodnoty

Uspokojivý, stavebně technický stav.

popis

Objekt dílny čp. 283 u Suchardova domu v Nové Pace se nachází pod náměstím TGM. Stavba je podélného půdorysu vystavěná na nízké kamenné podezdívce. Hlavní vstup do objektu je z ulice Suchardovy od SV strany po přístupovém úzkém schodišti, okolo stavby je nízké kovové oplocení. Boční vstup do objektu taktéž z nádvoří od SZ strany ze směru od Suchardova domu (budovy muzea). Obytná patrová střešní nástavba je završena mansardovou střechou s profilovanou obvodovou římsou, v čelním pohledu v rozích s maskarony. Nad hlavním vstupem z ulice ve vrcholu střechy je kvádrová lucerna s prosklenými stěnami zakončená hrotnicí. Reprezentativní průčelí je tříosé, děleno pilastry. Uprostřed je hlavní vstup s dvoukřídlými dveřmi se světlíkem, které jsou osazeny v kamenném profilovaném ostění s hlavicemi, ve vrcholu se segmentem a klenákem. Okna po stranách obdélná, dělená do šesti polí jsou osazena v rovině fasády. Přízemní část objektu ukončena architrávem s kordonovou oplechovanou římsou, na kterou navazuje nízké mezipatro s pilířky, které jsou po stranách zdobeny pískovcovými čučky. Plochý štít s volutovými křídly po stranách v šíři průčelí vystupuje z mansardové střechy je ukončen kamennou římsou, ve vrcholu se segmentem, po stranách s pískovcovými čučky. Okapové průčelí od SZ strany osmiosé, v přízemí se třemi osami zaslepených oken, bočním vstupem a obdélnými identickými okny jako v průčelí objektu. V obytné střešní nástavbě jsou čtyři obdélná okna s okenicemi. Mansardová střecha s pokládkou živičného šindele tmavošedé barvy. Plášť objektu s bohatou sgrafitovou výzdobou. V portálovém nadpraží figurální výzdoba, pilastry zdobené psaníčkovými motivy, nad okny ve sgrafitových paspartách s vegetativní výzdobou jsou uplatněny vlastenecké citáty klasiků. Zaslepená okna s geometrickým dekorem, architráv se jmény umělců (Levý, Mánes, Aleš...) Interiér: Místnosti přízemí a obytného střešního patra jsou plochostropé, v současné době je využíván boční vstup ze dvora (od SZ strany), s dvouramenným kamenným schodištěm. V místnosti muzea v patře nad trojkřídlými dveřmi se skleněnými výplněmi sádrové odlitky reliéfů od akad. sochaře Stanislava Suchardy (1866 - 1916) ve štukových rámech s festony: Utonulá a Cesta z pole (rozměr 75 cm x 240 cm).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10669, Nová Paka, město, Nová Paka, Jičín, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 68605, Nová Paka, hl. městská čtvrť (neúřední), Nová Paka, Jičín, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Objekt muzea - správní budova.

stáhnout data v .xls