1000135353 - měšťanský dům U Zlatého slunce
katalogové číslo
1000135353
název
měšťanský dům U Zlatého slunce
kraj
Zlínský kraj
okres
Kroměříž
obec
Kroměříž
část obce
Kroměříž
katastrální uzemí
Kroměříž
adresa
Velké náměstí č.p. 34/13
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; renesance

anotace

Měšťanský dům s dvouosým podloubím a čtyřmi obdélnými okny v hlavní historizující fasádě. Dům si nad pozdně středověkými sklepy uchoval dvoutraktovou průjezdnou dispozici s dvorním křídlem a raně barokními klenbami v přízemí.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2006: v současnosti je stav objektu v relativně dobrém stavu.

popis

Dvoupatrový dvoukřídlý dům exponovaného umístění v západní linii Velkého náměstí. Původně pozdně středověkého založení s převažující renesanční dispozicí, původně s loubím, dnes zaslepeným se sjednocujícím dřevěným mírně vyloženým výkladcem s dvěma pravoúhlými vchody do provozoven a jedním dveřním otvorem do přístupové chodby. V prostorách loubí dochované částečně valené zaklenutí na výsečích a částečně plochostropé. Eklektická průčelní fasáda přibližně z poslední třetiny 19. století zachovaává jasné členění čtyřmi okenními osami hladké plochy fasády velkého jednotícího lizénového rámce, Pravoúhlé okenní otvory s plošnou lineární šambránou jsou doplněny parapetní římsou a v suprafenestře rovnou nadokenní římsou s plastickou výplní, vzájemně osově provázané. Fasáda je zakončena korunní profilovanou římsou, nesoucí sedlovou střechu s hřebenovou linií podél domovní fronty. Prostory přízemí jsou členěné za rozsahem původního loubí vpravo umístěnou přibližně čtvercovou síní s valenou klenbou na výsečích s hřebínky. Vlevo od ní je umístěna dispozičně obdobně členěná místnost valeného zaklenutí s výsečemi na hřebíncích a za ní rovněž obdobná místnost. Vložené schodiště i plochostropé prostory pater jsou novodobějšího charakteru. Za nejstarší lez považovat sklepní prostory s dochovanou kamennou valenou klenbou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7468, Kroměříž, město, býv. statutární, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj
  • Kód CZ 26704, Vnitřní Město, býv. hl. městská čtvrť, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls