1000139837 - měšťanský dům
katalogové číslo
1000139837
název
měšťanský dům
kraj
Zlínský kraj
okres
Kroměříž
obec
Kroměříž
část obce
Kroměříž
katastrální uzemí
Kroměříž
adresa
Vodní č.p. 94/12
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko; klasicismus

anotace

Dvoupatrový měšťanský dům na dlouhé parcele, situovaný v jihovýchodní frontě ulice Vodní. Objekt s krátkým dvorním křídlem, krytý sedlovou střechou je dílem barokní a klasicistní přestavby staršího objektu.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2007: v současnosti je objekt v relativně dobrém stavu.

popis

Dvoukřídlý dům na úzké parcele situován ve východní uliční čáře. Hlavní fasáda o dvojici okenních os je v partii přízemního obchodního parteru členěna dvojicí valeně a rovně sklenutých arkád, z nichž levá úzká byla původně průjezdem. Obě jsou zaslepeny dřevěnými trojdílnými výkladci, v případě pravého s vloženým pravoúhlým vchodem. Vysoko umístěná kordonová římsa odděluje fasádu obou pater s jednoduchým dělením na dva sjednocující lizénové rámy s profilací podokapní římsy ve vrcholu. Pravoúhlá obdélná okna jsou osazena v hladkých plošných šambránách v patře trojdílná kastlová okna, v druhém patře pak dvojdílné osnovy. Přízemní dispozice sestáva z vlevo umístěného valeně zaklenutého průjezdu s trojúhelnými výsečemi, částečně plochostropé. V zadní části je umístěno těleso dvojramenného schodiště z doby kolem roku 1900. Pravá polovina je členěna v přední části síní s příčně loženou valenou klenbou na výsečích. V následujících místnostech se objevuje opět valená klenba a v jednom případě i placka. Dispozice prvního poschodí je převážně plochostropá. Hodnotné sklepní prostory nesou cihlové valené klenby. materiál: cíhlové zdivo, omítky, krytina - plech

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7468, Kroměříž, město, býv. statutární, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj
  • Kód CZ 26704, Vnitřní Město, býv. hl. městská čtvrť, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls