1000158316 - liniové opevnění - soubor objektů těžkého a lehkého opevnění s tvrzí Stachelberg
katalogové číslo
1000158316
název
liniové opevnění - soubor objektů těžkého a lehkého opevnění s tvrzí Stachelberg
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Trutnov
část obce
Babí
katastrální uzemí
Babí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
liniové opevnění
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
bez slohových prvků

anotace

Areál nedostavěné dělostřelecké tvrze a lehkých objektů čs. pohraničního opevnění. Významný doklad technické úrovně a možností Československa v závěru 4. desetiletí 20. století a přípravy na obranu republiky.

popis památkové hodnoty

Dokončené objekty samostatných pěchotních srubů představují názorné ukázky staveb tohoto druhu. Nedokončené stavby spolu s dokončeným pěchotním srubem T S-73 jedinečným způsobem dokumentují způsob a jednotlivé etapy výstavby předválečné tvrze. Velmi vysokou dokumentační hodnotu mají nedokončené podzemní prostory zachované ve velmi autentické podobě, v níž byly v roce 1938 opuštěny. Pěchotní srub T S-73 je ve srovnání s ostatními objekty svého druhu výjimečný svým netypickým půdorysem i velikostí.

stav zachování památkové hodnoty

Jednotlivé objekty včetně podzemních prostor jsou zachovány velmi autenticky, i když ve stádiu pokročilého rozestavění. Nachází se v dobrém stavu a jsou pravidelně udržovány, včetně zbavování náletové vegetace. Podzemní prostory jsou postupně odklízeny.

popis

Soubor pevností tvrze Stachelberg se rozkládá v prostoru mezi osadami Babí, Prkenný Důl a někdejší osadou Rýchory, v oblasti kót Březové hory a Hřebínku. Hlavním objektem tvrze je pěchotní srub T-S 73 (podle plánů konečné podoby tvrze však jako hlavní objekt plánován nebyl) v současné době s jediným možným přístupem do podzemí. Cca 300 m jižně od tohoto srubu se nachází základová deska plánovaného objektu T-S72 a dále směrem na jih základová deska plánovaného srubu T S-71. Dále jižním směrem při úbočí kopce Baba za kamenolomem se nachází samostatný pěchotní srub T S-70 ,,U lesa”. Severozápadním směrem od srubu T-S73 při cestě k hlavní silnici do Trutnova a Žacléře se nachází základová deska plánovaného objektu T S-74, při cestě jsou patrny i zbytky staveniště - podstavce drtiče po štěrku (nejsou předmětem ochrany). Dále severozápadním směrem při červené turistické trase na Rýchory stojí objekty samostatných pěchotních srubů T-S81a, T-S 81b a T-S 82. Popis jednotlivých objektů viz samostatné evidenční listy. Soubor samostatných i tvrzových objektů těžkého opevnění doplňují i linie lehkého opevnění, předmětem ochrany je však pouze jedna linie. Předmětem ochrany je soubor objektů těžkého opevnění sestávající z tvrzových a samostatných pěchotních srubů: Základová deska tvrzového pěchotního srubu T –St – S 74 na pozemku parcely č. 1168/4, bez pozemku parcely č. 1168/4 s přilehlou protitankovou překážkou na pozemcích parcel č. 1182, 282/9, 2830 a 1168/1, bez pozemků parcel č. 1182, 282/9, 2830 a 1168/1, v k. ú. Babí. Základová deska tvrzového pěchotního srubu T –St –S 72 na pozemku parcely č. 956/4, bez pozemku parcely č. 956/4, v k. ú. Babí. Tvrzový pěchotní srub T – St – S 73 na pozemku st. parcely č. 309 (dříve p. p. č. 1168/1) s protitankovou překážkou na pozemku parcely č. 1168/1, bez pozemků, v k. ú. Babí. Samostatný pěchotní srub T – S 81a na pozemku st. parcely č. 293 (dříve p.p. č. 1197), bez pozemku, v k. ú. Babí. Samostatný pěchotní srub T – S 81b na pozemku st. parcely č. 316 (dříve p.p. č. 1197) s přilehlou protitankovou zábranou (železobetonový práh pro protitankové jehly, protitankový příkop) na pozemcích parcel č. 1197, 1228, 1230/1, 1230/2, bez pozemků, v k. ú. Babí. Samostatný pěchotní srub T – S 82 na pozemku parcely č. 1376, bez pozemku parcely č. 1376, v k. ú. Babí. Samostatný pěchotní srub T – S 70 na pozemku st.parcely č. 317 (dříve p.p. č. 359/3, 416/4), bez pozemku, v k. ú. Babí. Předmětem ochrany je i soustava podzemních chodeb a sálů rozkládající se pod pozemky parcel č. 956/1, 956/3, 956/4, 958/1, 958/2, 856/3, 2863 částečně 877/5 (pouze spojovací chodba mezi kasárnami a sklady munice pod fiktivním objektem S-78 okrajově zasahující pod tuto parcelu – viz vyznačení v přiložené mapě a okrajová část hlavní galerie), 959/1, 959/2, 2835/2, 2832/3, 1042/1, 1106/6, 1106/3, 1106/2, 1168/1, 1105, 1161/1, 1110, 1109, 1160/1, 3074, 2828/4, 1157/2, 2828/1, včetně pomocné pracovní štoly pod pozemky parcel č. 856/1, 858/1 a pod pozemkem parcely č. 1168/4 a st. parcely č. 309. Dále je předmětem ochrany linie lehkého opevnění sestávající z: -lehkého objektu vz. 37 D2 č. 52 na pozemku st. parcely č. 305 (dříve p.p. č. 1208), bez pozemku, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A – 180 č. 53 na pozemku st. parcely č. 298 (dříve p.p. č. 1208), bez pozemku parcely č. 1208, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A 140 č. 54 na pozemku st. parcely č. 306 (dříve p.p. č. 1174), bez pozemku, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 D1 č. 59 na pozemku st. parcely č. 304 (dříve p. p. č. 1168/1), bez pozemku, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A – 200 č. 60 na pozemku st. parcely č. 308 (dříve p. p. č. 1161/1), bez pozemku, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A-140 č. 61 na pozemku st. parcely č. 310 (dříve p. p. č. 1168/1), bez pozemku parcely, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A – 220 č. 62 na pozemku st. parcely č. 314 (dříve p. p. č. 1098/3 a 1029), bez pozemků, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A-140 č. 66 na pozemcích st. parcel č. 300 a 301 (dříve p. p. 570/1 a 654), bez pozemků, v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A-160 č. 67 na pozemku st. parcely č. 296, bez pozemku st. parcely č. 296 (dříve p. p. 525), v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 A-120 č. 68 na pozemku st. parcely č. 2958, bez pozemku st. parcely č. 295 (dříve p.p. 468), v k. ú. Babí -lehkého objektu vz. 37 B2-90 č. 261 na pozemku st. parcely č. 312, bez pozemku st. parcely č. 312 (dříve p.p. 359/2), v k. ú. Babí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 106, Babí, ves, Babí, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 1937 - 1938

Využití

  • V interiéru pěchotního srubu T - S73 je nainstalována muzejní expozice s historií pevnosti i vojenského opevňování před 2. světovou válkou, součástí prohlídkové trasy je i převážná část podzemních prostor. Zbývající objekty tvoří součst naučné stezky ,,Stachelberg”, na níž přímo navazuje naučná stezka ,,Opevněné Trutnovsko”. Přístup do interiéru jednotlivých objektů (mimo pěchotního srubu T - S73) je z bezpečnostních důvodů zamazen. Součástí naučné stezky jsou i objekty lehkého opevnění, z nichž jeden (č. 61) pojímá muzejní expozici s plným vybavením, jeké měl mít v případě použití.

stáhnout data v .xls