1000120136 - uhelný důl hlubinný - větrná jáma Vrbice
katalogové číslo
1000120136
název
uhelný důl hlubinný - větrná jáma Vrbice
kraj
Moravskoslezský kraj
okres
Ostrava-město
obec
Ostrava
část obce
Hrušov
katastrální uzemí
Hrušov
typ
uhelný důl hlubinný
kategorie
areál
památkově chráněno od
11. 10. 1993
existující
ano

anotace

Jáma založena r. 1911 Severní drahou Ferdinandovou. Areál tvořen jámovou budovou s postranními křídly ventilátoroven a s těžní věží a strojovnou s unikátním elektrickým vratem z r. 1916. Později přistavěn přechod mužstva a koupelny.

popis

Jáma založena r. 1911 společností Severní dráha Ferdinandova v rámci rekonstrukce mateřského dolu Hubert. Pohledově exponované místo při trati Vídeň – Krakov bylo zhodnoceno kvalitním a reprezentativním architektonickým ztvárněním především jámové budovy s postranními křídly ventilátoroven s charakteristickými difuzory a malou ocelovou příhradovou těžní věží. Komplex je postaven v červeném režném zdivu s bohatě členěnými fasádami a s mansardovými střechami. Ve 2. polovině 20. století byl rozšířen kvalitní přístavbou přechodu mužstva k novým koupelnám. Za komplexem jámové budovy je ve směru od trati postavena strojovna těžního stroje z r. 1916, drobný objekt v červeném režném zdivu, které vyplňuje přiznanou nosnou ocelovou konstrukci, s velkoplošnými okny a nízkou sedlovou střechou. Je zde umístěn elektrický těžní vrat z r. 1916 (Pražská strojírna, elektro část dodala fa AEG Union Vídeň). V 50. a 60. letech 20. století byla větrní jáma změněna na pomocný důl s pravidelným osazenstvem. To si vyžádalo stavbu koupelen, kompresorovny ad. Provoz byl ukončen zároveň s provozem mateřského dolu Hubert (Eduard Urx 5) v r. 1992, kdy byla zasypána jáma. Důl dále slouží k odsávání důlních plynů (degazační stanice). Kromě elektrického vratu ve strojovně zůstal zachován elektrický pístový kompresor Siemens-Schuckert z r. 1913, umístěný v bývalé kompresorovně, dnes administrativním a sociálním zázemí. Oba stroje jsou památkově chráněny. Areál byl postupně citlivě obnoven v letech 2000 – 2012.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4937, Hrušov, býv. městys torzální, Hrušov, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
  • Kód CZ 38883, Hrušov I, díl území (dominantní), Hrušov, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls