1584393147 - soubor domů
katalogové číslo
1584393147
název
soubor domů
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Vršovice
katastrální uzemí
Vršovice
adresa
Ruská 705/70
typ
činžovní dům
kategorie
soubor
památkově chráněno od
1. 11. 1993
existující
ano

anotace

Soubor jednotně řešených osmnácti činžovních domů vznikl v letech 1926-1927 podle návrhu architekta F. A. Libry. Areál představuje velmi pozoruhodný příklad blokově řešené zástavby.

popis památkové hodnoty

Domy jsou významným dobovým dokladem puristické architektury 20.let 20. století nejen po stránce slohové a urbanistické, ale jako doklad trendů hledání nových dispozičních řešení a funkčnosti architektury.

popis

Blok domů (čp. 705-722) při ulicích Ruské, Na Míčánkách, Bulharské a Tolstého tvoří osmnáct domů ve dvou částech na půdorysu obdélníku. Uvnitř bloku je vnitřní prostor s domovním vybavením a dětskými hřišti, doplněný zelení. Obě části souboru, jak do ulice Ruské, tak do ulice Bulharské jsou řešeny obdobně, pouze s menšími odchylkami v detailech. Architekt František Libra zde užitím nenáročných výrazových prsotředků - pásů balkonů, sedlových střech, pásových vikýřů - vytvořil harmonický celek puristické architektury, který je doplněn hřištěm pro děti uvnitř bloku, architektonizovanými zídkami a další drobnou architekturou. Blok objektů je mimořádně kvalitní jak po stránce typologické, tak architektonické. Domy jsou významným dobovým dokladem puristické architektury 20.let 20. století nejen po stránce slohové a urbanistické, ale jako doklad trendů hledání nových dispozičních řešení a funkčnosti architektury. Blok je dochován bez výrazných stavebních změn či nevratných zásahů v exteriéru i interiérech.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 18311, Vršovice, býv. město, Vršovice, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Obytný.

stáhnout data v .xls