1241492548 - městský dům
katalogové číslo
1241492548
název
městský dům
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Žacléř
část obce
Žacléř
katastrální uzemí
Žacléř
adresa
Rýchorská č.p. 99
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
1. 9. 2003
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
2
sloh
klasicizující; baroko

anotace

Jednopatrový dům obdélného půdorysu, zděný z cihel a kamene s valbovou střechou. Část dispozice barokní kolem roku 1700, zbytek domu, včetně fasád, klasicistní. Dům je významným a dobře dochovaným dokladem vývoje zástavby centra Žacléře.

popis

Patrový dům obdélného půdorysu situovaný nad křižovatkou dvou komunikací nad náměstím, hlavní okapovou stěnou směrem ke komunikaci vedoucí k náměstí. Dům je zapuštěn v poměrně strmém svahu. Dům zděný z kamene a cihel, část patra z vepřovic. Střecha valbová, pokrytá šablonami pozinkového plechu, pod plechem dochovány dřevěné šindele. Hlavní vstupní průčelí pětiosé, okna v přízemí i patře dvoukřídlá, šestitabulková, špaletová, mírně zapuštěná. Kolem oken hladké šambrány v maltě, nadpraží šambrán segmentové. K šambránám přiléhají dřevěné okenice, pod okny kamenné parapety zvýrazněné páskem a oblounem. V přízemí ve střední ose vstup s kamenným ostěním s ušima, při vnějším okraji zvýrazňuje ostění pásek. Vstupní dveře dvoukřídlé, kazetové. Nade dveřmi třítabulkový světlík se samostatným kamenným ostěním položeným na ostění dveří, ostění světlíku zvýrazňuje rovněž pásek. Boční průčelí tříosé. V přízemí v pravé ose stejné okno jako na vstupním průčelí se stejným parapetem a šambránou, bez okenic. V zadních dvou osách malá jednodílná obdélná okénka se šamránami shodnými s velikostí ostatních oken, kamenné parapety taktéž shodné s ostatními okny. Okna v patře mírně zapuštěná, špaletová, čtyřkřídlá, šestitabulková, šambrány a parapety stejné jako jinde. V přízemí tohoto domu se nachází také vstup do zadní chodby. Zadní boční průčelí bez otvoru. Zadní okapové průčelí má přízemí zapuštěno ve svahu, v patře částečně bedněná kůlna s čelním vstupem, pultová střecha kůlny navazuje na střechu domu, nad vstupem je kůlna zastřešena sedlově. V hlavních průčelích prostupují střechou malé větráky s třítabulkovými okénky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19243, Žacléř, město, Žacléř, Trutnov, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51655, Žacléř, hl. městská čtvrť (neúřední), Žacléř, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls