1000133437 - městský dům tzv. Morawetzova vila
katalogové číslo
1000133437
název
městský dům tzv. Morawetzova vila
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Úpice
část obce
Úpice
katastrální uzemí
Úpice
adresa
náměstí T. G. Masaryka č.p. 11
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
městský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
sloh
moderna

anotace

Dvoupatrový zděný městský dům se sedlovou střechou, postavený kolem roku 1900. Dominanta náměstí TGM.

popis

Městský dům nepravidelného půdorysu situovaný na SV náměstí TGM. Zděný, reprezentační objekt o dvou NP, jižní průčelí (do náměstí) rozčleněno do tří traktů. Vchod do objektu v levém traktu dvoukřídlými dřevěnými dveřmi se světlíkem, okna v přízemí a l. NP osově souměrná. Krov sedlové střechy objektu přechází směrem do náměstí do mansardové střešní nástavby, prostřední trakt zvýrazněný ve střeše plochým segmentovým štítem zdobeným lichoběžníkovým reliéfem. Průčelí uprostřed zvýrazněno širokými pilastry s kanelurami, ty jsou taktéž uplatněny v nárožích objektu. Okna přízemí a 1. NP identická, obdélníková, kastlíková, v dřevěných rámech s křídly dělenými do kříže. Mezi pilastry prostředního traktu pod okny 1. NP orámovaná balustráda vynesená na hraněných konzolkách, nad okny segmentové římsy s klenáky. Pod okny v přízemí obdélné, vpadlé parapetní rámce, okna s parapety. Okapová římsa přesahující, průběžná, s oplechováním, která přechází na mansardovou střešní přístavbu. Okna ve střešní nástavbě menších rozměrů, obdélná, dělena do kříže, identická. V levém a pravém traktu zdobena nadokenními segmentovými římsami, v omítce zvýrazněna plochými šambránami. Prostřední trakt nástavby zvýrazněn v nárožích pilastry s kanelurami, okna v jednoduchých šambránách. Krov střechy s krytinou eternitu vínové bary, v úžlabích a v částech nástavby a segmentu štítu s plechem položeným v pásech. Nádvorní křídlo objektu (směrem k severní straně, do zahrady): V nádvorní části domu je přistavěno boční křídlo orientované k východní straně, půdorys nádvoří složitější, s uplatněnými přístavbami. Přízemí domu se segmentovými ústupkovými výklenky v omítce, trakt východního traktu přístavby a vodorovného křídla v nároží s uplatněným segmentem (? schodiště), zastřešeno bání (krytinou plech). Okna rozličných rozměrů v geometrickém řazení. Segmentové vstupy s dřevěnými dvoukřídlými dveřmi do zahrady, přízemí od 1. NP odděleno průběžnou římsou, 1. a 2. NP odděleno užší pultovou stříškou s pokládkou krytiny. Střešní krytinou taška bobrovka.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17088, Úpice, město, Úpice, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls