1000157291 - radnice
katalogové číslo
1000157291
název
radnice
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Úpice
část obce
Úpice
katastrální uzemí
Úpice
adresa
náměstí T. G. Masaryka č.p. 30
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
radnice
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano

anotace

Raně barokní patrová stavba radnice s podloubím. příklad správního objektu menšího města.

popis

Jednopatrová obdélná budova, ze tří stran volně stojící, průčelím obrácená do náměstí a levou boční stranou do ulice, ústící do náměstí. V průčelí je podloubí na třech mohutných pilířích, v obloucích arkád je klenák. Na nárožích a uprostřed budovy jsou celkem tři pásy vertikální rustiky. V prvním patře jsou dvě sdružená okna s hladkými špaletami. Nad římsou je volutový štít, rozdělený římsou na dvě poloviny, v dolní jsou dvě sdružená menší okna, v horní části štítu je uprotřed lisena, jež nese znak města, nad znakem je korunka a pod ním letopočet MCCXLI. Štít je ukončen dřevěnou věžičkou s hodinami a cibulovitou plechovou střechou s lucernou a makovicí. Původní půdorys byl čtvercový, zadní trakt byl dostaven až r. 1822 (přístavba opticky oddělena okapovou rourou). Ve staré části s rustikovým nárožím je v přízemí jedno zamřížované okno, v 1. patře dvě sdružená okna. V nové části je po čtyřech oknech v přízemí i 1. patře. Radnice stojí na svažujícím se terénu, který je vyrovnán z levého boku hladkým zvyšujícím se soklem. Před radnicí je rampa. Loubí je klenuto dvěma poli valené křížové klenby s hřebínky vytaženými v omítce, levé pole je doplněno dvěma lunetami.

Památková ochrana

  • 44890/6-3701 - radnice »

    - kulturní památka
    - zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17088, Úpice, město, Úpice, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls