1000138045 - kostel Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1000138045
název
kostel Nejsvětější Trojice
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Břeclav
obec
Drnholec
část obce
Drnholec
katastrální uzemí
Drnholec
adresa
Kostelní
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Kostel umístěný na hranu mírného návrší lemuje historický přístup k návsi od řeky Dyje. Původně architektonicky progresivní návrh F. A. Grimma s návazností na aktuální římské stavby následně doplněn o dvouvěžové průčelí.

stav zachování památkové hodnoty

Postupná obnova objektu probíhá od roku 1989

popis

Kostel Nejsvětější Trojice v Drnholci je situován na hraně mírného návrší ve východní části obce a svým dvouvěžovým hlavním průčelím je orientován do mělkého údolí na levém břehu řeky Dyje. Podélná jednolodní stavba s odsazeným, segmentově ukončeným kněžištěm má po stranách dvojici obdélných útvarů kaple a sakristie s oratořemi v patře a s hmotově představeným vstupním útvarem s pravoúhlým vnějším schodištěm. Fasády vstupního útvaru přechází z hladkého soklu do obdélných vpadlin, zakončených průběžnou římsou, nad kterými je člení pilastry vysokého řádu, zakončené římsovými hlavicemi, nesoucí mohutně vyloženou průběžnou podstřešní římsu; hmota mírně představeného středového rizalitu je završena trojúhelným štítem, za nímž vyrůstá z podstřešní římsy průběžnou římsou jednou profilovaný nástavec flankovaný dvojicí nárožních hranolových věží, spojených zalamovaným, v ose půlkruhově vypjatým štítem. Boční fasády člení nárožní lezény a obdélné vpadlé výplně; fasády kněžiště a bočních útvarů sakristie a kaple jsou hladké. Hmotu zdiva prolamují ve vstupním útvaru v ose umístěné obdélné balkónové okno, na bocích lodi pravoúhlými okny se segmentovými záklenky a v kněžišti okny kruhovými. Hlavní vstup v ose západního průčelí lemuje portál tvořený kosými pilastry, nesoucí segmentový štít.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3194, Drnholec, městys, Drnholec, Břeclav, Jihomoravský kraj
  • Kód CZ 67277, Drnholec I, díl území (dominantní), Drnholec, Břeclav, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls