1625358590 - socha Vzlet
katalogové číslo
1625358590
název
socha Vzlet
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Ruzyně
katastrální uzemí
Ruzyně
adresa
Lipská
typ
socha
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
27. 6. 2013
existující
ano
specializace
moderní architektura; sochařství

anotace

Plastika Vzlet od sochaře Valeriána Karouška vznikala v letech 1969-1972 ve spolupráci se Stanislavem Hubičkou. Plastiku dokončil na poč. 70. let Jiří Novák.

popis památkové hodnoty

Plastika sochařů Valeriána Karouška a Jiřího Nováka "Vzlet" je významným dokladem hledání nové podoby sochařského díla ve veřejném prostoru ve 2. polovině 20. století. Její abstraktní koncepce odráží myšlenkové podhoubí 60. let. 20. století, srovnatelné s uměleckým děním ve světě.

popis

Plastika vzlet (kov, laminát, beton, výška 8,5 m, šířka cca 5 m) Monumentální plastika je složena ze tří prostorových vertikálních křídel s dynamickým zvýrazněním pohybu, vybráním středové části a pevným ukotvením do země. Energii díla zvyšuje umístění laminátové koule v jednom z horních křídel a dále částečné zlacení v proužcích soustředěné kolem volného středu objektu. Celý objekt o výšce 8, 5 m sestává ze dvou částí: podnože (v. 3,5 m) a těla plastiky (vepsáno v kouli o průměru cca 5 m). Podnož z kotlového plechu v tloušťce 5 mm je tvořena třemi roznášecími ocelovými plotnami a kotvena do základové desky ocelovými šrouby. Tělo plastiky–koruna–je přísně geometrickou konstrukcí. Je sestaveno ze tří prostorových vertikálních křídel, které jsou rovinně souměrné dle osy středu plastiky a dále dle osy daného křídla. Jednotlivá křídla mezi sebou svírají úhel 120°. Koruna je provedena jako samonosná komůrková konstrukce tvořená vnitřními žebry šroubovanými na obrysovou osnovu. Jednotlivé díly pláště (z plechu tloušťky 12 mm) jsou zevnitř přivařeny na prutovou osnovu. Horní část sochy je z tenkých ocelových plechů formátovaných do malých štítků spojených žebrem svaru. Takovéto šupiny vytvářejí přímkové plochy křídel, které mají tloušťku danou vnitřní ocelovou konstrukcí, na kterou byly plechy připojovány. Konstrukce je pak nasazena na podnož svařovanou z rovných plechů a opatřenou plechem patním, kotveným do betonového základu skupinou šroubů vně konstrukce. Plastika je umístěna při nájezdu z ulice Evropské na Aviatickou

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 51903, Letiště Ruzyně, letiště, Ruzyně, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 56672, Letiště Ruzyně II, retrodíl území, Ruzyně, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Veřejná plastika. Plastika Vzlet byla zamýšlena jako součást širšího projektu sochařského doprovodu nové spojnice Vítězného náměstí v Dejvicích a ruzyňského letiště (projekt byl realizován jen částečně.

stáhnout data v .xls