1000120015 - kostel Zvěstování P. Marie
katalogové číslo
1000120015
název
kostel Zvěstování P. Marie
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Jičín
obec
Úlibice
část obce
Úlibice
katastrální uzemí
Úlibice
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
7. 2. 1994
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
baroko

anotace

Vesnický jednolodní barokní kostel z první čtvrtiny 18. století. Vystavěný v nevýrazné poloze ve středu obce na místě a z materiálu staršího kostela, upraven v roce 1821.

stav zachování památkové hodnoty

Stav kostela havarijní, statické poruchy zdiva a stropu, omítka téměř nedochována. Interiér v havarijním stavu včetně mobiliáře.

popis

Kostel Zvěstování P. Marie se nachází u komunikace uprostřed obce. Stavba vystavěná na podélném půdorysu s věží nad západním průčelím a půlkruhově uzavřeným presbytářem, loď kostela v ose V - Z. Na závěr presbytáře po severní straně přistavěna sakristie se vstupními dveřmi osazenými v pravoúhlém ostění od východní strany. Věž dvoupatrová, okna v mezipatře dodatečně zazděna, nad zvukovými okny věže plechové ciferníky s hodinami. Římsa věže přesahující, nevýrazná, plochá s náběhem do cibulovité báně s lucernou, makovicí, zakončena latinským křížem. Po jižní straně věže přistavěno točité schodiště se vstupem na hudební kůr a do věže kryté sedlovou stříškou. Vstup do lodi kostela z podvěží dvoukřídlými dřevěnými dveřmi (nepůvodní) v nadpraží přerušený fronton. Boční stup do lodi kostela také od jižní strany (od komunikace). Loď kostela členěna lizénovými rámci, se segmentově zakončenými okny ve dřevěných rámech, okna osazena v pískovcovém ostění. Presbytář užší než šíře lodi, protáhlý, s identickými okny, pod římsou na východní straně nika se sochou P. Marie (novější, dodatečně umístěná?). Krov sedlové střechy s bedněním, nad presbytářem střecha zvalbená, krytinou plechové pásy sesazeny do falců. Interiér lodi kostela s výrazným fabionem, loď plochostropá, v presbytáři valená klenba s lunetami, VO plný. Hudební kůr vynesen na třech segmentových zděných obloucích, pod kůrem klenební pole sklenuta křížově. V předsíni kostela v podvěží zapuštěny dva renesanční figurální mramorové náhrobníky z konce 16. a poč. 17. století. Okolo kostela kamenná ohradní zeď.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17063, Úlibice, ves, Úlibice, Jičín, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

  • oprava - 2007 - 2008

    poškození vrchní části věže - uvolněná cibule a hrotnice

  • monitoring památky - 19.2.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • Příležitostné bohoslužby.

stáhnout data v .xls