1000120873 - venkovský dům
katalogové číslo
1000120873
název
venkovský dům
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Jívka
část obce
Jívka
katastrální uzemí
Horní Vernéřovice
adresa
č.ev. 17
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
venkovský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
15. 11. 1994
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
1
sloh
lidová architektura

anotace

Přízemní roubený dům chalupnické usedlosti. Příklad chudší obytné a hospodářské stavby ve východním Podkrkonoší.

popis

Přízemní roubený dvojdomek se zděným krámem uprostřed, na vysoké podezdívce sklepů polozapuštěných do svahu. Okapová orientace k ulici. Střecha sedlová krytá lepenkou, komín vyzděn z kamene s kamennou obloukovou hlavicí. Základ půdorysu tvoří obdélník rozšířený v pravé části zahradního průčelí o zděný trakt s chlévem a komorou nad ním. Při pohledu z ulice je pravá roubená část trojosá (stejně i ze štítové strany) s šestitabulkovými okny v dřevěných bíle natřených šambránách s parapety. Její štít je svisle bedněný se dvěma sdruženými čtyřtabulkovými okny a střechovitě bedněným vrcholovým cviklem s kruhovými větráčky. Spodní část štítu je vlevo rozšířena nad jednoosou zděnou komoru. Zděná partie krámu uprostřed uličního průčelí je trojosá: vlevo pravoúhlý kamenný portál hlavního vstupu s iniciálami SR na překladu a s jednokřídlými dřevěnými klasovitě bedněnými dveřmi z fošen, vpravo vstup a okno krámu s hladkými ostěními a oplechovanými vnějšími okenicemi. Omítky hladké s patrnou modelací zdiva.

stáhnout data v .xls