1000139561 - kostel sv. Barbory
katalogové číslo
1000139561
název
kostel sv. Barbory
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Břeclav
obec
Pavlov
část obce
Pavlov
katastrální uzemí
Pavlov u Dolních Věstonic
adresa
Na Návsi č.ev. 1
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance

anotace

V jádru renesanční stavba s výraznou a typologicky cennou věží a s pozdně klasicistní přstavbou lodi tvoří dominantu návsi.

stav zachování památkové hodnoty

dobrý, po GO

popis

Uprostřed návsi ve svahu stojí jednolodní západně orientovaná stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště, sakristií v prodloužené ose kněžiště a čtyřbokou věží nad sakristií. Průčelí je přístupné dvouramenným schodištěm, zábradlí je osazeno dekorativními vázami. Fasáda je členěna rýhovanou omítkou a na osu je prolomena pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním s ušima. Po stranách vchodu dvojice pilastrů s římsovou hlavicí. Nad vchodem prolomeno jedno půlkruhově zaklenuté okno s archivoltou. Kordonová římsa nese kladí s triglyfy a vyloženou korunní římsu, na níž spočívá attika, ve střední části s trojúhelníkovým štítem. Ve vrcholu štítu a na nárožích attiky jsou plastiky andělů. Za attikou se tyčí další trojúhelníkový štít s křížem ve vrcholu. Boční fasády členěny vysokou podezdívkou a lesenovými rámy, prolomeny jsou pěti segmentově zaklenutými okny v profilované šambráně. Na severní straně je prolomen pravoúhlý vchod s kamenným ostěním. Kněžiště je členěno lesenami a je prolomenou jedním slepým oknem a jedním segmentově zaklenutým oknem se šambránou. Sakristie má v přízemí pravoúhlý vchod, přístupný třemi stupni. Hranolová věž je v přízemí prolomena jedním oknem segmentově zaklenutým a jedním pravoúhlým. V patře jedním pravoúhlým oknem, nad nímž probíhá profilovaná kordonová římsa. Nad ní je věž prolomena po jednom malém pravoúhlém okně. Zvonicové patro je prolomeno na každé straně jedním segmentově zaklenutým oknem v hrotitém ostění. Vyložená korunní římsa spočívá na krakorcích a nese attiku s obloučkovým vlysem, kterážto attika tvoří ochoz. Na nárožích polygonální věžičky zastřešené jehlanem. Ochoz je přístupný pravoúhlým vchodem na jižní straně, na ostatních stranách věže kruhový ciferník. Samotná věž je zastřešena oktogonálním jehlanem ve vrcholu s makovicí a korouhvičkou s letopočtem 1742.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11925, Pavlov, ves, Pavlov u Dolních Věstonic, Břeclav, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls