1256880980_0001 - rychta
katalogové číslo
1256880980_0001
název
rychta
kraj
Moravskoslezský kraj
okres
Bruntál
obec
Heřmanovice
část obce
Heřmanovice
katastrální uzemí
Heřmanovice
adresa
č.p. 136
typ
rychta
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
16. 4. 2010
existující
ano

anotace

Nový objekt rytířské rychty - šoltéství byl vystavěn roku 1835 snad na základech staršího renesančního objektu. Později se stal školou, která byla do dnešní podoby přestavěna roku 1867 a dále upravována v průběhu 20. století.

popis

Volně stojící patrová budova téměř čtvercového půdorysu, s vysokou valbovou střechou krytou plechem a dvěma komíny z tradičního režného zdiva. Nepodsklepený objekt je zděný z kamene a cihel, vnější omítky jsou hladké vápenné, líčené na bílo, nároží zdobí rustika. Horizontální členění je řešeno pouze předsazeným soklem a profilovanou korunní římsou. K severní straně objektu je připojen obdélný patrový přístavek krytý pultovou střechou. Patro je vymezeno hladkou kordonovou římsou. Vstupní východní průčelí objektu je v severním nároží mírně zkoseno. Je členěno 6 okenními osami, s odsazením krajních os. Okna jsou dřevěná, kastlová, dvou a trojdílná, členěná do kříže. Rozšířená trojdílná okna se vyskytují pouze v přízemí, a to v 1. a 3. ose zleva. 4. osu tvoří vstup uzavřený dvoukřídlými prkennými, částečně prosklenými dveřmi. 6. osu tvoří zmenšené okno. Boční jižní strana je prosvětlena nepravidelně rozmístěnými dvoudílnými kastlovými okny opět dělenými do kříže. V patře je 5 oken a v přízemí, v nestejné výšce jsou 3 okna. Boční severní strana je z části překrytá přístavkem, takže jsou z ní patrné pouze 4 okenní osy. Za 1. osou zleva je napojen přístavek a následují 3 osy. Z trojice je zaslepeno prostřední okno v patře a dvě krajní v přízemí. Střední otvor v přízemí je upraven na jednokřídlý vstup s prkennými dveřmi. Přístavek je na severní straně prosvětlen jednou okenní osou, přičemž okno v přízemí je ve spodní části zaslepeno. Východní strana přístavku je prosvětlena jednou okenní osou a západní 4 osami menších jednodílných oken. Okna v patře jsou sice zachována, ale otvory jsou z vnitřní strany zazděny. Okenní otvory v přízemí jsou uzavřeny luxfery. Zadní západní strana je členěná 8 okenními osami. V přízemí byla okna většinou druhotně zaslepena a zachována zůstala jen v 6. a 7. ose zleva. Do zaslepených otvorů 1. a 3. osy zleva byla nově vložena menší čtvercová okénka. Okenní výplně - na fasádě jsou osazená převážně kastlová dvoudílná okna, dělená do kříže, která jsou různého stáří. Starší okna - pocházející patrně z doby přestavby na školu z 2. poloviny 19. století - se dochovala na zadní fasádě a dvojice v patře na severní straně. Jejich profilace je subtilnější, spodní křídla navíc v polovině rozdělena příčlí. Zachovaly se i dobové okenní závěsy, rohovníky, kličky a obrtlíky. Ostatní kastlová okna jsou mladší - z 1. poloviny 20. století. Dveřní výplně exteriéru - jsou novodobé, provizorně provedené.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3816, Heřmanovice, býv. městečko, Heřmanovice, Bruntál, Moravskoslezský kraj
  • Kód CZ 62704, Heřmanovice I, retrodíl území (dominantní), Heřmanovice, Bruntál, Moravskoslezský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • přestavba - 1835

  • přestavba - 1867

    přestavba na školu

stáhnout data v .xls