1000147560 - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1000147560
název
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
kraj
Jihočeský kraj
okres
Jindřichův Hradec
obec
Jindřichův Hradec
část obce
Jindřichův Hradec I
katastrální uzemí
Jindřichův Hradec
adresa
nám. Míru
typ
sloup se sousoším
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojí přibližně vprostřed náměstí Míru, kterému vytváří dominantu. Barokní sousoší s bohatou kompozicí ze 60. let 18. století je příkladem barokního sochařství M. Strachovského z Dačic.

historický vývoj

1764 – 1766, Matyáš Strachovský, upravován dle plánu J. Schaffera v roce 1826

popis památkové hodnoty

Sousoší Nejsvětější Trojice odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojící v prostřed náměstí tvoří jeho dominantu. Barokní sousoší s bohatou kompozicí ze 60. let 18. století je příkladem barokního sochařství M. Strachovského z Dačic. Ve dvacátých letech 19. století byla spodní část sousoší upravována podle plánů hradeckého stavitele J. Schaffera. Sousoší Nejsvětější Trojice je významným architektonickým prvkem, velmi vhodně vkomponovaným do půdorysu náměstí.

stav zachování památkové hodnoty

Sloup se sousoším se v době dokumentace nacházel v dobrém stavebním stavu.

popis

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojí přibližně vprostřed náměstí Míru, kterému vytváří dominantu. 20m vysoké, ze žuly a mušlového vápence. Sousoší dal zhotovit Ondřej Bayer. Trojboký sloup s konvexně – konkávně tvarovanými stěnami je členěn na tři části oddělené římsami. V nejspodnější části se v bočních stěnách otevírají výklenky – s postavou sv. Rozálie, sv. Anny učící P. Marii a sv. Josefem s Ježíškem. Na nárožích jsou na volutách osazeny sochy sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Jiřího s drakem. V prostřední části jsou stěny pláště zdobeny nápisem s chronogramem: „RESPICE VOTA ?TERNA / TRIAS / REPLE PRIMA SECVNDIS / CELSA SIS INCEPTI / META TRIVNE DEVS.“ „DEFERO COR VNITRINVM / ET COR LIBO TRIGONVM / ISTE ETENIM FINIS / DVLCE CORONATORVS.“ „ INDIGEIES VIRGO VOBIS / ME SACRO COLOSSO / COR FACIS AVT VER? / LAMPADIS INSTAR ERIT.“ Na nárožích na volutách prostřední části jsou osazeny sochy sv. Expedita, sv. Hypolita a sv. Františka Xaverského. Na nárožních volutách horní části sloupu se nacházejí plastiky sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Mezi plastikami jsou na obloucích osazeny vázy. Dřík horní části sloupu přibližně v jeho 2/5 výšky zdobí plastiky tří archandělů na oblacích. Ještě výše je na dříku osazena plastika Panny Marie s rozpjatýma rukama. V úrovni její výše jsou na dalších stěnách dříku páry andílků. Dřík vrcholí římskou hlavicí, na které je postaveno sousoší Nejsvětější Trojice.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6059, Jindřichův Hradec, město, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 6060, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls