1000143244 - pomník Jana Amose Komenského
katalogové číslo
1000143244
název
pomník Jana Amose Komenského
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Litomyšl
část obce
Litomyšl-Město
katastrální uzemí
Litomyšl
adresa
Komenského nám.
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
pomník
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Symbolický památník J.A.Komenského z r. 1921 podle návrhu arch. A. Meteláka v podobě zeměkoule (Orbisterrarum), věnovaný městem Litomyšl a provedený žáky zdejší průmyslové školy jako upomínka na české bratry je významným obohacením veřejného prostoru.

dějiny

Dle návrchu arch. Al. Meteláka, 1921, obnoveno 1967.

popis památkové hodnoty

Památník, upomínající na "učitele národů", s citáty z jeho díla je kvalitním pomníkem z meziválečné doby.

stav zachování památkové hodnoty

2005 dobrý stav

popis

V parčíku před střední pedagogickou školou je za nízkým plůtkem, složeným ze žulových jehlanců, propojených železným profilem zábradlí, osazen pomník JAK. Mezi soklem zábradlí a pomníku je květinový záhon. Samotný pomník sestává ze žulového jehlanu, který má zkosené rohy a na plochách bronzové desky s reliéfními nápisy. Jehlan je komolý a na jeho vrcholu je žulový prstenec, tvořící základnu pro kouli, složenou z lichoběžníkových plátů mědi v sedmi řadách, spojených nýty. Ve spodní se střídají tepané pochodně, český lev, moravská orlice, ve druhé: v kruhových festonech názvy Komesnkého děl a beran, ve třetí: lilie a Komenského postava, ve čtvrté: v kruhových festonech díla Komenského a orlice, pátá: lilie v květu a výjevy ze života K., šestá: v kruhových festonech Komenského díla a okřídlený lev, v poslední, sedmé, řadě strom a geometrické útvary. Na soklu jsou další nápisy tepané v mědi: J. A. K * 28. III. 1592 + 15. X. 1670 (kolem na festonu " Kysilka - Frant. Karel Dvořák"). Město Litomyšl 21. VI. 1921 /památce J. A. Komenského/ starosta t.č. Mudr. Fr.Lašek /dle návrhů arch Al. Meteláka/ provedli žáci zem. odb. školy za řed. ing. K. Preise projekt konstrukce/ za vedení odb. uč. K. Schnaidra spolu-/ práce J. Knotka čest. před. K. St. Sokol předs./ kuratoria Mg Ph J. Laub zást zem. výb. dr J.Krejčí" Druhý nápis: J. A. K. Kšaft (na festonu Novák Lad. Jan Petráň) "Živ buď národe /posvěcený v Bohu/ neumíraj muži tvoji/ ať jsou bez počtu!/ Požehnej ó Hospodine/ rytířování jeho a v práci/ rukou jeho zalib se Tobě!"

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8610, Litomyšl, město, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 8612, Litomyšl, hl. městská čtvrť, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls