1000153066 - dům Domovina
katalogové číslo
1000153066
název
dům Domovina
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Holešovice
katastrální uzemí
Holešovice
adresa
Na Maninách č.p. 1149/32
typ
činžovní dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Soubor domů (čp. 1149 a 1525) byl postaven v letech 1920-1921 podle návrhu proslulé projekční kanceláře Dušek-Kozák-Máca. Jedná se o významný příklad nájemního domu s dalšími funkcemi (dvorní budova měla sloužit pro divadelní představení apod.).

popis památkové hodnoty

Komplex "Domovina" představuje hodnotné dílo uznávaných pražských architektů, které vypovídá o stylovém vývoji pražské architektury raných 20. let, když je rovněž součástí myšlenkových proudů snahy o realizaci moderní zástavby s kombinovanými funkcemi. Jedná se též o cenný doklad přímé návaznosti na spolkovou, uměleckou a kulturná činnost ve 20. století. Z historického hlediska je důležitý rovněž vztah objektu ke KSČ, především k přelomovým událostem v r. 1929.

popis

Komplex "Domovina" tvoří uliční nájemní dům (čp. 1149, parc. č. 905/2, část zasahuje na parc. č. 2303) a dvorní budova (nové čp. 1525, parc. č. 905/1). Uliční dům čp. 1149 při ulici Na Maninách je čtyřpatrový se sedlovou střechou. Hlavní průčelí je devítiosé, ve 4. a 6. ose se nachází dvojice předstoupených rizalitů, které jsou v parteru osazené na pilířích přízemního loubí (zasahuje na pozemek parc. č. 2303 !). Hlavní vstup je umístěn v centrální 5. ose, vstup do pasáže, spojující uliční dům s dvorní budovou, je situován v levé krajní ose. V objektu je dochováno množství původních či repasovaných prvků a detailů (dveře, podlahy, schodiště, aj.) část provedena formou replik původních prvků (špaletová okna, aj.). Na uliční fasádě je vpravo od vstupu do pasáže mezi 2. a 3. osou umístěna pamětní deska připomínající, že se zde v roce 1929 konal V. sjezd Komunistické strany Československa, kdy byl předsedou KSČ zvolen Klement Gottwald. Dvorní budova čp. 1525 členitého půdorysu i hmot je propojena prostřednictvím krčku s pasáží uličního domu. Budova vedle mnoha dalších prostor obsahuje především dva velké sály: dolní v suterénu sloužil jako kino, horní pův. divadelní sál s vynikající akustikou později proměněn v nahrávací studio.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4059, Holešovice, ves aglomerovaná, Holešovice, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 61037, Nové Holešovice, hl. městská čtvrť (neúřední), Holešovice, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Uliční budova obytná, nájemní dům. Dvorní budova: polyfunkční, sloužila jako společenské, vzdělávací a kulturní centrum; pův. společenské prostory, kino, divadlo, později nahrávací studio, restaurace, aj.

stáhnout data v .xls