1250417327 - Sochova vila
katalogové číslo
1250417327
název
Sochova vila
kraj
Olomoucký kraj
okres
Olomouc
obec
Litovel
část obce
Litovel
katastrální uzemí
Litovel
adresa
Husova č.p. 805/20
typ
vila
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano
sloh
secese
variantní názvy
vila - Sochova vila

anotace

Zajímavá secesní stavba s cennými importovanými prvky.

dějiny

Objednavatelem stavby byl první český starosta Litovle Vácslav Socha, který byl zároveň jedním ze zakladatelů místního muzea, jehož sbírky se do budovy nastěhovaly téměř okamžitě po jejím dokončení. Muzeum Krajinské muzejní společnosti zde bylo umístěno do roku 1919. 1938-1954 sídlo městské knihovny. 1992-2017 sídlo České policie.

popis památkové hodnoty

Stavba patří mezi zajímavé secesní stavby poč. 20. století a je vysoce zhodnocena druhotně osazenými architektonickými prvky a sochařskými díly (renesanční portál, renesanční náhrobníky), které v několika případech dokumentují historický vývoj města Litovel a jeho okolí.

stav zachování památkové hodnoty

Je nutné zachovat druhotně osazené prvky a exteriér s detaily fasády (kovářské práce). Výrazná poškození byla zjištěna u předsíní, situovaných při západním a severním průčelí, a proto bude zapotřebí restaurátorského zásahu. V partiích uliční fasády byla zjištěna v rozsáhlejších plochách opadaná omítka.

popis

Jedná se o jednopatrovou volně stojící secesní vilu s půdním patrem. Jižní fasáda do ulice Husova o třech okenních osách. Středovou osu tvoří rizalit ukončený štítovým vikýřem, v patře rizalitu balkonek se zábradlím v podobě stylizovaných včel. Jihovýchodní nároží vily akcentuje polygonální arkýř ukončená jehlancovou helmicí francouzského typu s jehlou vrcholící praporkem, krytina měděná. Přízemí pojednáno pásovou bosáží sbíhající se nad okny do středového klenáku. Patro odděluje průběžná kordonová římsa, na kterou dosedá parapetní pás zdobený plastickými geometrickými motivy v omítce. Okna v přízemí jsou opatřena segmentovým záklenkem, v patře obdélníková s šambránou zdobenou nad okny modře glazovanými kachly. Ty se objevují i ve štítu, v jehož vrcholu je plasticky v omítce vyznačená datace 1910. Tvar štítu je trojúhelníkový se zkosenou špičkou, tympanon rámuje plastický geometrický pásový dekor, v ose je štít prolomen oknem se záklenkem tvarovaném úsekem dvanáctiúhelníku. K západnímu průčelí přiléhá schodiště s kuželkovou balustrádou, částečně kryté portikem. Střecha portiku ukončena cimbuřím, které zároveň slouží jako parapet balkonu. V cimbuří osazeny klíčové střílny městského opevnění ze začátku 16. století. Mezi pilíře portiku druhotně osazen pískovcový renesanční portál. V ose nad ním je umístěna kamenná deska s erbem města Litovel. Po stranách vstupu do domu jsou druhotně situovány dva renesanční náhrobníky Jana Borečka z Bříšťan a neznámého šlechtice v honosném oblečení z 2. poloviny 16. století. Dále při schodišti zazděná kamenná růžice, původně z kostela sv. Marka, a deska uzavírající urnu Jenovéfy Apter (z roku 1802), původně z kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli. Další vstup do domu je situován na severní stranu. Kratší schodiště s kuželkovou balustrádou je tentokrát kryté odlehčenou kovovou konstrukcí se sklem. Detail stylizovaných brouků se uplatňuje ve tvaru mříže prosklené výplně dvoukřídlých dveří. Okna ve všech podlažích mají vytažené šambrány, vertikálně jsou dělena na tři části s jedním poutcem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8620, Litovel, město, Litovel, Olomouc, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 26944, Litovel, býv. hl. městská čtvrť, Litovel, Olomouc, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 1908 - 1913

Využití

  • Užíváno jako policejní stanice.

stáhnout data v .xls