1720263426_0001 - hostinec
katalogové číslo
1720263426_0001
název
hostinec
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Javorník
část obce
Javorník
katastrální uzemí
Javorník u Vysokého Mýta
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
hostinec; hospoda
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
7. 4. 2011
existující
ano

anotace

Dvoupatrová kompaktní budova venkovského hostince z konce 19. století s neomítanou historizující fasádou. V rámci původní dispozice se zachoval taneční a divadelní sál nebo lednice a sklad petroleje.

popis památkové hodnoty

Kvalitní příklad venkovského hostince s maštalí z přelomu 19. a 20. století, jehož hodnoty spočívají zejména v autenticitě a nízké četnosti v regionu. Výrazné urbanistické uplatnění v obrazu obce. Obě propojené budovy tvoří malebný celek a dokládají nejen úroveň společenského života v obci s tanečním sálem a divadlem, ale také technickou vyspělost provozního řešení s návazností na hospodářské zázemí, dokládající vývoj stavebního typu hostince na konci 19. století. Ojediněle dochovaným příkladem období před elektrifikací je např. typický prostor lednice a skladu petroleje.

stav zachování památkové hodnoty

Vlastní budova hostince nejeví žádné výrazné statické poruchy, kromě prostoru lednice, kde se zadní stěna vlivem tlaku a podmáčení ze svahu vyboulila směrem do místnosti. Konstrukce a stavební detaily jeví opotřebování přiměřené svému věku, lze tedy předpokládat nutnou opravu či repasi konstrukcí, resp. použití odpovídajících replik. Prostor krovu nebylo možno posoudit pro nepřístupnost.

popis

Budova má zvenčí monoblokový charakter se sedlovou střechou, vestavěný do prudkého svahu. Režné zdivo kombinuje lomovou opuku s cihelnými konstrukčními prvky a architektonickými články, jeho úprava nicméně prozrazuje, že původním záměrem zřejmě bylo objekt omítnout a dotvořit detaily ve štuku. Sedlová střecha rovnoběžná s hlavním průčelím je kryta eternitem. Vstupní průčelí je třípodlažní, s pravidelným pětiosým rozvrhem fasády, střední osa je zvýrazněna mělkým rizalitem zakončeným trojúhelným štítkem. V patrech je kompozice rozehrána střídáním jednoduchých a sdružených oken spojených se střídáním rovných nadokenních říms a trojúhelných frontonů, 2. patro rizalitu je akcentováno dvojicí půlkruhově uzavřených oken (v jednom z nich torzálně dochovaná barevná skleněná výplň) a nad nimi ještě kruhovým okénkem do půdy. Vstup rámuje široký pravoúhlý pískovcový portál s výtvarně hodnotnými neoslohovými dřevěnými dveřmi. Průčelí do dvora je v podstatě dvojosé, přičemž okna v patře a ve štítě jsou zaslepena. V levém nároží, bez pohledového uplatnění je vložen v přízemí vstup a nad ním dveře na pavlač přilehlé maštale. Trojúhelný štít odděluje z cihel vyskládaná zubořezová římsa. Protilehlé boční průčelí je čtyřosé, symetricky členěná levá trojosá část je třípodlažní, pravá osa, se vstupem na terasu je pouze dvojpodlažní. Původní neoslohové dveře jsou dochovány, v současné době v opravě. Směrem do svahu je k průčelí protažena střecha a prostor po obvodu druhotně vyzděn, vstupní dveře jsou novodobé.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5805, Javorník, ves, Javorník u Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Původně postaveno jako hostinec s tanečním sálem, později zde bylo hráváno vesnické divadlo, v přízemí obchod a v patře výčep a byt. V současné době v rekonstrukci k bytovým účelům a snad i obnově pův. funkce.

stáhnout data v .xls