1720263426_0002 - maštale
katalogové číslo
1720263426_0002
název
maštale
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Javorník
část obce
Javorník
katastrální uzemí
Javorník u Vysokého Mýta
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
maštal; hospoda
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
7. 4. 2011
existující
ano

anotace

Hospodářský objekt se zděnými maštalemi a částečně roubenými komorami v patře, původně přístupnými dřevěnou pavlačí představuje chasrakteristickou součást bývalého venkovského hostince.

popis památkové hodnoty

Kvalitní příklad venkovského hostince s maštalí z přelomu 19. a 20. století, jehož hodnoty spočívají zejména v autenticitě a nízké četnosti v regionu. Obě propojené budovy tvoří malebný celek a dokládají také technickou vyspělost provozního řešení s návazností na hospodářské zázemí, dokládající vývoj stavebního typu hostince na konci 19. století.

stav zachování památkové hodnoty

Objekt maštale je ve špatném stavebním stavu. Dlouhodobě zatéká děravou střešní krytinou do dřevěných stropních konstrukcí, pavlač již téměř neexistuje, u roubených konstrukcí opatřených omazávkou lze předpokládat skryté poškození. Velmi ploché klenby v přízemí pavlače jsou staticky málo stabilní, místy je patrné pronesení či poškození nosného pasu. Stěna opírající svah je zamokřená. Oba objekty vyžadují postupnou celkovou rekonstrukci, s velmi citlivým přístupem ke stavebním detailům, úpravě exteriéru a dispozičnímu členění.

popis

Budova obdélného půdorysu se sedlovou střechou, až do výše podlahy 1. patra zapuštěná do svahu. K budově hostince se připojuje krátkým překryvem v nároží. Přízemí i stěny patra kromě průčelí jsou vyzděny z lomové opuky, s cihelnými záklenky a šambránami dveří, zbytky hrubě nahozených omítek jsou patrné pouze na štítech. Průčelní stěna v patře je provedena jako roubená s omazávkou a vápenným olíčením, podél celého objektu je torzálně zachována dřevěná pavlač. Krytinu střechy tvoří staré ražené tašky (snad dokonce cementové?). Prostory jsou řazeny aditivně za sebou, se vstupy ze dvora. Na konci je prostor pravděpodobně pro vozy (přístup širokými segmnetovými vraty), vedle prostor stáje či chléva zaklenutý dvěma poli ploché cihelné segmentové klenby do nízkého segmentového pasu se zazděným kovovým táhlem. Prostor nad sklepem přístupným nově z chodby hostince, prostupuje přes obě podlaží a má v úrovni krovu povalový strop bez povrchové úpravy. Vede tudy dřevěné schodiště na pavlač, ostatní prostor sloužil pravděpodobně jako sklad. Zajímavým dokladem stavebního vývoje jsou sýpková okénka ve dvou patrech východní zdi (tedy sousedící se schodištěm hostince), která jsou patrně pozůstatkem nějakého drobného špýchárku, který byl zřejmě pojat do novostavby a využit pro schodiště do patra, což by vysvětlovalo jeho atypickou nárožní polohu. V patře jsou dále z pavlače přístupné prostory členěné dřevěnými příčkami, kvůli zateplení obložené na vnitřní straně kamenné zdi od svahu prkny. Sloužily k přechodnému či sezónnímu ubytování pravděpodobně čeledě nebo jako ukládací komory. Zde jsou stropy opatřeny hliněnou omazávkou slámou omotaných povalů. Krov je jednoduchý, hambalkový. Nad pavlačí jsou místy dochovány trámy s typickým ozdobným zakončením trámů, charakteristických nejdéle pro 1. pol. 19. století. Strop nad pavlačí má prkenný podhled.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5805, Javorník, ves, Javorník u Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • pův. maštal, nyní nevyužito, příležitostné skladování.

stáhnout data v .xls