1000120231 - kaple sv. Jana Křtitele
katalogové číslo
1000120231
název
kaple sv. Jana Křtitele
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Jívka
část obce
Jívka
katastrální uzemí
Hodkovice u Trutnova
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
18. 11. 1993
existující
ano
sloh
neoslohy; novoklasicismus

anotace

Neoklasicistní vesnická kaple z r. 1862. Doklad úrovně duchovního života v podhorské obci.

popis

Barokní kostelík, volně stojící u silnice, orientovaný. Obdélná loď přechází přímo do trojbokého závěru. Osu západního průčelí tvoří do lodě vtažená a jen mírně předstupující věž. Na západní straně věže je v přízemí portál s půlkruhovým nadpražím, nad ním výklenek pro sochu, půlkruhové okno a kruhové okénko. Portál je lemovaný bosáží. V patře věže je na západní, jižní a severní straně okno půlkruhově sklenuté. Střecha věže je mansardová jehlanová. Také po stranách věže jsou dvě půlkruhová okna. Boční fasády lodě mají po třech okenních osách s půlkruhovými okny v kamenných rámech. V šikmých stěnách závěru je po jednom okně téhož typu. Omítky jsou hladké, se štukovou bosáží na nárožích, bíle olíčené. Loď i její závěr má jednu valbovou střechu krytou eternitem. Věž při vstupu do kaple tvoří v průčelí rizalit s nárožní bosáží, portál obloukový s empirovými dveřmi, nad portálem výklenek pro sochu (dnes chybí). Věž je zakončena stanovou střechou s mansardou, krytou eternitem, stejně jako loď. V lodi okna s empírovými prvky.

stáhnout data v .xls