1000022328 - Teichnerova vila
katalogové číslo
1000022328
název
Teichnerova vila
kraj
Plzeňský kraj
okres
Klatovy
obec
Železná Ruda
část obce
Špičák
katastrální uzemí
Špičák
adresa
č.p. 113
typ
vila
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
existující
ano
sloh
avantgarda

anotace

Drobná vila horského typu, postavená světoznámým stavitelem Jindřichem Kulkou, žákem a spolupracovníkem arch. A. Loose. Vila postavena podle Kulkových plánů r. 1935 v avantgardním stylu Loosovy školy, v interiéru je uplatněn „Raumplan“.

dějiny

Postaveno v r. 1935 v avantgardním stylu Loosovy školy dle projektu architekta Jindřicha (Heinricha) Kulky z r. 1934; vila horského typu postavena pro Kulkova přítele Dr. Samuela Teichnera, který působil v Plzni a který byl spolu s celou svojí rodinou o 7 let později zavražděn nacisty. Heinrich Kulka, nejbližší žák a spolupracovník Adolfa Loose jako nejbližší Loosův partner převzal principy, které se naučil od Loose a rozvinul je novými směry. Po Loosově smti Kulka nadále projektoval v jejich společné kanceláři. Oba architekti byli v posledním desetiletí Loosova života neoddělitelní. Kulka byl v té době považován v mnoha kruzích za rovného Loosovi. Před nacistickým režimem uprchl Kulka (mimo jiné za pomoci Jana Masaryka) do Londýna, odkud odešel s rodinou na Nový Zéland. Zde se stal předním architektem největší stavební společnosti v zemi. Následně se mu podařilo realizovat po celém jižním Tichomoří více než 100 průmyslových i obytných budov. Autorství přestavby domu není známo. Tvarosloví, materiály a některé detaily vedou k domněnce, že k přestavbě došlo nedlouho po dokončení původního domu. Autor přestavby se přitom do určité míry snažil navázat na původní pojetí domu.

popis

Původně se jednalo o jednopatrový dřevěný víkendový dům poměrně malých rozměrů, situovaný v jižním svahu, hřebenem symetrické sedlové střechy, resp. delší půdorysnou osou, kolmo ke svahu. Dům měl obdélníkový půdorys 6 x 8,5 m. Střecha s velkými přesahy - 1,8 m – shodně před jižní i severní štít. Jižní průčelí bylo osově symetrické, patro na obou „okapových“ stranách vykonzolováno o asi 0,8 m (jedna z těchto konzol se dochovala v interiéru přístavby). V patře přes celou šířku jižního štítového průčelí balkon hl. 1,5 m nesený přesahujícími konci stropních trámů a krytý již zmíněným přesahem střechy. V přízemí i v patře v ose průčelí trojdílné francouzské okno. Na jižní straně navazovala terasa, pod níž byl sklep. Zdivo terasy provedeno z lomového kamene, jako pohledové. Dispozice domu byla dvoutraktová. Přední, jižní, trakt domu zaujímala obytná hala půdorysných rozměrů 5,5 x 5 m v jejíž jižní stěně se nacházelo zmíněné rozměrné okno (š. 2,4, v. 2 m), tehdy patrně s výhledem do údolí (dnes zalesněno) a se vstupem na terasu uprostřed. Podél severní stěny (proti oknu) bylo umístěno schodiště do patra, s nástupem od jihu a s kosými stupni v rohu místnosti. Pod schodištěm byla vestavěná pohovka půdorysu písmene U, s čalouněnými sedáky a opěradly. Uprostřed kruhový stůl. Stěny byly opatřeny dřevěným obkladem stejné výšky jakou měla vestavěná pohovka, tedy asi 120 cm. Jinak byly omítané. Na podlaze byly čtvercové parkety, pod kachlovými kamny dlažba provedená z cihel kladených na výšku. Strop byl trámový se záklopem z překládaných prken. Hala byla vytápěna velkými kachlovými kamny umístěnými podél východní stěny a zhotovenými patrně na zakázku pro tento interiér (na jednom ze zeleně glazovaných kachlů iniciály stavebníka a letopočet 1935). Tato kamna měla kopulovitý nástavec s hladkým bílým povrchem, v němž byly vsazeny kruhové, rovněž zeleně glazované kachle. Vstup do domu byl původně zhruba uprostřed východního průčelí. Přes malou předsíň, v níž byl uplatněn také záklopový strop, bylo možné vstoupit do obytné haly nebo po třech stupních vystoupit do kuchyně v zadním-severním traktu domu. V předsíni a v kuchyni se nacházel vestavěný nábytek zhotovený firmou Jan Mráček z Plzně. V patře se nacházel jeden velký pokoj nad obytnou halou, vybavený rovněž kachlovými kamny zhotovenými pro tento interiér (glazované kachle modré barvy, sokl a krycí deska v barvě bílé), umístěnými proti oknu. Podlaha provedena z prken, pod kamny opět cihlová dlažba. V severním traktu pak byla koupelna vybavená vanou, WC a jeden malý pokoj. Jako zděná konstrukce byla provedena původně jen traktová zeď s komínem, obvodové stěny dřevěné, z vodorovně kladených trámů (srub). Stěny v úrovni patra byly provedeny jako rámová konstrukce s vnitřním a venkovním opláštěním. Pravděpodobně nedlouho po dokončení, snad ve 2. polovině 30. let nebo v průběhu II. světové války, došlo k přestavbě domu a jeho podstatnému rozšíření. Na východní straně byla zvětšena předsíň přístavbou šířky 1,5 m, rovněž kuchyň byla rozšířena severním směrem o 1,5 m. Na těchto přístavbách vznikl v úrovni patra ochoz navazující na balkon a krytý přesahem střechy. Ze západní strany byla k domu připojena zděná přístavba větších půdorysných rozměrů, než jaké měl původní dům. Ve směru podélné půdorysné osy původního domu měla přístavba délku 12 m, přičemž ustupovala o 0,5 m za severní štít původního domu (ovšem v přízemí rozšířený o zmíněnou přístavbu) a vystupovala o 2,5 m před jižní štít původního domu. Tato přístavba byla přízemní, zakrytá pultovou střechou o sklonu shodném s původní střechou a navazující na původní střechu (tedy vlastně prodloužení západní poloviny sedlové střechy). V suterénu přístavby se nacházel byt správce, kotelna a uhelna. V přízemí pak chodba (podél západní stěny pův. domu) se vstupem v severním průčelí a dvě velké obytné místnosti vzájemně spojené přes předsíňku při západním průčelí. V JZ rohu přístavby se pravděpodobně nacházel prostor krytého závětří před vstupem do zmíněné předsíňky, s půlkruhově zaklenutým otvorem v jižním průčelí. Přesahem střechy byl patrně krytý také prostor pro uložení dřeva podél západní obvodové zdi. Předsíňku osvětlovalo kruhové okno. Místnost v předním traktu měla ve východní stěně dvoudílné francouzské okno, které umožňovalo vstoupit na terasu, a trojdílné okno v jižní stěně. Vstupním otvorem s půlkruhovým záklenkem byla propojena s původní obytnou halou. V protější (západní) stěně se nacházel průchod do předsíňky, z níž bylo také možné po třech stupních sestoupit do místnosti v zadním, severním traktu. Tuto místnost osvětlovala trojice velkých obdélníkových oken s nízkým parapetem, přičemž krajní okna byla zcela bez členění a prostřední okno bylo svisle rozděleno na dvě křídla. V příčné ose místnosti ve stěně proti oknům byl umístěn krb z režných cihel. Podobně jako u původní části domu byl do traktové zdi umístěn komín. Stropy obou velkých místností v přístavbě byly trámové, konce trámů mírně vystupovaly před vnější líc obvodových zdí a ležely na pozednicích přiznaných ve vnějším líci obvodových zdí (v severním průčelí pozednici, která má spíše funkci překladu či průvlaku, podpírají dva neopracované kmeny předsazené před meziokenní sloupky). Ve východní části podkroví přístavby byly dva menší pokoje, přístupné jak z původních pokojů v patře, tak i z ochozu, a osvětlované kruhovými okénky v jižní a v severní obvodové zdi. V nižší části podkroví byl nevyužitý prostor (půda). Přístavba byla vybavena ústředním vytápěním, radiátory byly opatřeny dřevěnými kryty. Sokl přístaveb byl proveden z místního lomového kamene, průčelí v úrovni přízemí opatřená strukturovanou omítkou s bílým nátěrem, v patře svisle bedněná prkny. Stěnou se svisle kladených prken byl uzavřen také úložný prostor pod přesahem střechy v západním průčelí. Rovněž zábradlí na balkonu a ochozu bylo provedeno ze svisle kladených prken. Vstupní dveře jednokřídlové, plné, „skládané“. Okna opatřena většinou okenicemi, nyní bíle lakovanými, stejně jako výplně okenních a dveřních otvorů. Ostatní dřevěné prvky pohledově se uplatňující v průčelích byly novodobě opatřeny nátěrem tmavě hnědé barvy. Střecha je v současné době pokryta měděným plechem se stojatými falcovanými spoji po spádu. Pravděpodobně při přestavbě domu vzniklo oplocení s brankou s kovovými vrátky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16119, Špičák, ves, Špičák, Klatovy, Plzeňský kraj

Regiony

Využití

  • 2009 - k rekreaci

stáhnout data v .xls