1000155797 - památník obětem koncentračních táborů
katalogové číslo
1000155797
název
památník obětem koncentračních táborů
kraj
Ústecký kraj
okres
Most
obec
Lom
část obce
Lom
katastrální uzemí
Lom u Mostu
typ
pomník
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Památník z roku 1946, navržený sochařem Karlem Zentnerem, připomíná oběti nacismu. Tvoří ho sokl s údaji o obětech z koncentračních táborů a expresivní plastika dvou ležících nahých hubených mužů, do jednoho z nichž klove orlice s rozepjatými křídly.

dějiny

památník má historický význam jako připomínka obětí boje proti nacismu; sousoší, jehož expresivní pojetí odpovídá době vzniku - brzy po konci druhé světové války - je sochařským dílem dobré úrovně

stav zachování památkové hodnoty

1984 - restaurováno Miroslavem Zentnerem 1988 - restaurováno D. Kotkem; tehdy byly osazeny nové bronzové desky (údaje převzaty ze staršího evidenčního listu) dobrý (5/2004)

popis

Kamenný památník tvoří sokl obdélného půdorysu a na něm umístěná plastika. Sokl stojí na nízké, o něco širší desce. Všechny čtyři stěny soklu jsou provedeny tak, že většina plochy stěn vystupuje a ustupující část tak tvoří orámování, a to na dolní a bočních stranách. Na přední stěně a obou bočních se nacházejí nápisové desky. Na přední stěně je to jedna široká deska nahoře a pod ní symetricky rozmístěné další tři desky. Nápis na horní desce zní: „UMUČENI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH: BEIREUTH – DACHAU – FLOSSENBURG / MATHAUSEN – OSVĚDČIM – ORANIENBURG – STTUTHOF V LETECH 1942 – 1944.” Na zbývajících třech deskách jsou pak jména obětí s datem úmrtí, umístěná v řádcích pod sebou (tj. zleva příjmení, zkratka křestního jména, datum). Nápisy na levé desce: „BOUŠA VÁC. 6. 6. 1942 / HAMTÁK VÁC. 9. 3. 42 / HENDRICH MIR. 6. 10. 42 / HUSÁK JOS. 15. 3. 42 / KUBÍČEK FR. 11. 8. 42 / KUNEŠ FERD. 7. 3. 42 / MACHUTA ED. 6. 8. 42 / MALATA JOS. 12. 11. 43 / MARŠÍK AL. 15. 3. 42“. Nápisy na střední desce: „NOVÁK KVĚT. 24. 1. 1944 / PROKOP EMIL 24. 7. 43 / ROUBAL RUD. 5. 4. 43 / RŮŽIČKA JOS. 22. 3. 42 / RŮŽIČKA OLD. 8. 4. 42 / SLEZÁK JIND. 28. 5. 42 / SVOBODA AL. 21. 7. 42 / ŠPAČEK BOH. 22. 3. 42 / ŠPAČEK JAN 17. 3. 42“. Nápisy na pravé desce: „TVRZNÍK FR. 9. 3. 1942 / VÁVRA JOS. 22. 10. 42 / VESELÝ JAR. 23. 3. 42 / ZEMŘELI PO NÁVRATU / DO VLASTI / MÁŠA K. 21. 6. 46 / REMUTA FR. 12. 6. 43“. Na pravé boční stěně je jedna nápisová deska stejného uspořádání, jako tři desky na stěně přední. Nápisy na desce na pravé boční stěně: „PADLI V OSVOBOZOVACÍM / BOJI: / KLOC OLDŘICH 7. 5. 1945 / KRÁL JAROSLAV 5. 5. – 45 / PEŠULA ANT. 9. 5. – 45 / SÝKORA FR. 8. 5. – 45 / • KINDL JOSEF 8. 5. – 45 / • LINDA JOSEF 17. 8. – 42 / • ŠESTÁK KAREL 23. 5. – 43 / • PAVLÍČEK JAR. 8. 8. – 43 / • ZAJÍC STAN. 19. 7. – 41 / • ZEMŘELI PO NÁVRATU A VE / VĚZNICÍCH“. Na levé boční stěně jsou dvě nápisové desky nad sebou. Nápisy na horní desce: „PŘI VÝBUCHU BOMBY: / HÁJKOVÁ MIL. 10. 5. 1945 / SÝKORA JIN. 10. 5. – 45“. Nápisy na dolní desce: „NEZVĚSTNÍ: / KUBELKA FRANTIŠEK / POVA BOHUMIL / RADECKÝ THEODOR / VONDRA JOSEF“. Zadní stěna soklu je prostá, bez desek či nápisů. Na soklu se nachází sousoší, spočívající na desce, jejíž okraje přesahují sokl. Na přední a obou bočních stranách okrajů desky jsou další nápisy, zde provedené jako reliéf v kameni. Na přední straně je nápis „OSVĚDČIM DACHAU MAUTHAUSEN“, na pravé boční straně „ORANIENBURG“ a na levé boční straně „FLÖSENBURG“. Na desce je umístěno sousoší, které tvoří dvě ležící mužské postavy a orel, klovající do horní z obou postav. Oba muži jsou nazí, jejich těla jsou velmi hubená, takže jsou viditelné některé kosti na rukou, nohou i hrudníku. Na rukou mají muži okovy, hlavy jsou bez vlasů. Postavy leží vedle sebe, mají pokrčené nohy; pod jejich nohama je rozprostřena nařasená rouška. Muž, nacházející se blíže k pozorovateli, má pravou paži podél těla, levá je pak natažená téměř v pravém úhlu, ruka je zaťatá v pěst. Chodidla jsou opřená o patu, levé chodidlo se částečně opírá o pravý nárt (levé koleno je výše, než pravé). Muž má hlavu nakloněnou doprava, oči jsou zavřené, ústa pootevřená. Na čele, obličeji a krku jsou patrné vrásky. Pozice druhého muže je odlišná – horní polovina těla je zdvižená, záda a prudce zakloněná hlava se opírají o tělo prvního muže. Zadnější z obou postav má nohy pokrčené více (levé koleno je níže, než pravé), chodidla spočívají na zemi. Pravá paže směřuje od těla, prsty ruky jsou pokrčené. Levá paže je natažená přes postavu prvního muže, prsty ruky se opírají o podložku (malíček posledním článkem přesahuje přes podložku směrem k partii s nápisem). Od okovu na ruce vede několik článků řetězu. Muž má zavřené oči a otevřená ústa, na čele a krku jsou vrásky. Za oběma muži stojí velká orlice s rozepjatými křídly, jejichž konce - a rovněž ocas orlice - se opírají o podložku. Orlice má pravý spár položený na hrudi zadního muže, hlava je skloněná – orlice klove zobákem zadního muže do partie břicha. Na vydlážděné ploše kolem památníku se uprostřed před památníkem - na vyvýšeném místě – nachází ještě samostatná nápisová deska, umístěná na šikmém stojanu (typu „A“). Na desce je nápis zlatým písmem: SÝKORA JINDRA / HAJKOVÁ MILADA / DĚTSKÉ OBĚTI NACISMU / 10. 5. 1945“.

stáhnout data v .xls