1000135767 - fara Kubečkova
katalogové číslo
1000135767
název
fara Kubečkova
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Machov
část obce
Machovská Lhota
katastrální uzemí
Machovská Lhota
adresa
54
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
fara
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
1

anotace

Přízemní zděná stavba s křížovou světničkou na kamenných sloupech byla vystavěna v r. 1813 jako evangelická fara. Doklad vývoje lidové architektury severovýchodních Čech a zároveň jeden z nejstarších správních objektů nekatolické církve.

popis

V zástavbě volně stojící zděný přízemní dům s roubenými světničkami, zadní okapovou stěnou situován ke komunikaci. Střecha sedlová, pokrytá eternitem, původní komín z pískovcových kvádrů. Na okapové stěně střecha přesahuje, nesená stropními trámy. Nad zadní okapovou stěnou vysunut ze střechy vikýř se sedlovou stříškou, vikýř podepřený toskánskými sloupy na kvádrových podstavcích, sloupy z pískovce. Štítová stěna roubená, čtyřosá, okna obdélná, čtyřtabulková, dvojitá, lícová, dřevěnými parapety. Štít oddělen profilovanou dřevěnou římsou, o níž se opírá stříška krytá eternitem. Vodorovným prknem je štít dělen na dvě části, horní mírně předstupuje, v její ploše jedno, v dolní dvě čtyřtabulková okénka. Bednění štítu pokryto eternitem, vrchol štítu zkosen valbičkou, pod níž je pamětní prkno. V nádvorní okapové stěně dvě okna do světnice shodná s průčelními, vstup do síně s původními dveřmi v pískovcovém portálu s jednoduše tesaným rámováním, nadpraží po stranách rovné, ve středu stlačený oblouk ve vrcholu s klenákem. Nad portálem kovový závěs s lucernou. Dále okno do síně a do komory, obě okna zamřížovaná, čtyřtabulková, s profilovaným pískovcovým parapetem, pískovcové ostění s dekorem tesaných obdélníků s vykouslými rohy. Vstup do chléva jednoduchými prkennými dveřmi. Mezi oknem do síně a do komory v nádvorní okapové stěně vsazena pískovcová deska s motivem kalicha a datováním 1813. Ve vikýři dvě malá dřevěná šestitabulková okénka, ve štítu vikýře stejné okénko. Stěny vikýře pokryty eternitem. K uliční okapové stěně přistavěno dřevěné závětří. Ve střeše uliční okapové stěny seníkový vikýř s dřevěnými dvoukřídlými dvířky. Před domem zápraží z pískovcových desek, kolem plůtek z latí s pískovcovými sloupky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8980, Machovská Lhota, ves, Machovská Lhota, Náchod, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 21485, Polická Lhota I, retrodíl hist. osady, Machovská Lhota, Náchod, Královéhradecký kraj

Regiony

stáhnout data v .xls