1000163898 - vodní kanál zavodňovací
katalogové číslo
1000163898
název
vodní kanál zavodňovací
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Plchovice
část obce
Plchovice
katastrální uzemí
Plchovice
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
vodní kanál
druh památky
prvek kulturní krajiny
kategorie
objekt
památkově chráněno od
31. 5. 2005
existující
ano

anotace

Vodní kanál z r. 1853, vybudovaný vrchností ( F. Kinský) k zavlažování luk bývalého panského Růženina dvora. Technické dílo o délce 145 m, částečně podpovrchové, vedoucí skrz obec, odbočkou z Tihé Orlice. Technická památka.

popis památkové hodnoty

Ojedinělý a velmi hodnotný doklad technického díla, které dokumentuje vývoj vodohospodářských systémů v pol. 19. století nejen v oblasti Východních Čech. Dostatek vody byl vždy limitujícím atributem vzniku a především rozvoje každého osídlení a s ním úzce spojeného zemědělství. Plchovický kanál měl i funkci regulační, zejména v době povodní, kdy pohlcoval a odváděl přebytečnou vodu do luk za obcí.

stav zachování památkové hodnoty

Kanál je dosud ve velmi dobrém technickém stavu - při povodni v r. 1997 pomohl odvádět přívaly vody, a tak zmírnit její následky.

popis

Zavlažovací kanál prochází západní částí vsí Plchovice. Nechal jej r. 1853 vybudovat kníže Ferdinand Kinský k zavlažování luk, které patřily panskému dvoru poblíž Plchovic, zvanému Růženin Dvůr nebo Růžovec. Brzy poté byly louky pronajaty místním sedlákům. Voda je do kanálu přiváděna náhonem od Tiché Orlice a dříve též od potoka Jordán. Ještě během 1. pol. 20. století byl kanál používán k původnímu účelu - k tzv. podhánění luk, tedy k jejich zavlažování. Vyzděn byl z lomové opuky, která byla použita i na jeho segmentové zalenutí a k pokrytí dna. Vnitřní šířka činí 3,1m a výška 1,3 m. Celková délka 145 m. Během své trasy se dvakrát lomí, poprvé ve vzdáloenosti 21 m od vpusti, podruhé ve 139 m. Ve vzdálenosti 50 m je umístěna původní výlezová šachta, která měla sloužit k prohlídkám a čištění kanálu. Dnes je její koruna zakryta betonovými deskami, skrytými pod úrovní terénu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12291, Plchovice, ves, Plchovice, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Využití

  • zavlažování, protipovodňové opatření

stáhnout data v .xls