1000122692 - kaple sv. Michaela
katalogové číslo
1000122692
název
kaple sv. Michaela
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Sedliště
část obce
Sedliště
katastrální uzemí
Sedliště u Litomyšle
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
25. 1. 1995
existující
ano

anotace

Neorománská návesní kaple, vystavěná r. 1874 na místě zbořené starší kaple. Tradiční doplněk venkovské návsi.

stav zachování památkové hodnoty

kaple byla kompletně kolem roku 2000 obnovena a je v současné době ve velmi dobrém stavu

popis

Soliterní stavba kaple na centrálním křížovém půdorysu s polygonálně zakončeným presbytářem, s centrálně gradovanou skladbou hmot: /střední kvádrová hmota, lehce prevyšující boční křídla kříže, nese polygonální podnož kruhového tamburuzakončeného oplechovanou kopulí, protaženou ve vrcholu plechem pobitou lucernou, která vrcholí kovaným křížem. Křídla kříže jsou zakončena nízkými trojúhelnými štíty, (vyjma valbového zakončení nad presbytářem), na vstupní straně je štít vytažen v drobnou zvoničku středomořského typu, s tympánem, s trojúhelným štítkem, v jehož vrcholu je stojící socha žehnajícího Krista, přidržující vysoký kříž. Stěny kaple v exteriéru jsou hladce omítané, v barevné kombinaci bílé se žlutými architektonickými články. Sokl z pískovcových kvádrů nese nárožní liseny, propojené pod římsou obloučkovým vlysem. Okna půlkruhově zakončená, v profilovaných ustupujícícíh špaletách, historizující členění zasklení v subtilních rámech. Vstupní průčelí je akcentováno edikulovým portálem, vymezeným po stranách polosloupy na vysokých pískovcových soklech, s krátkými úseky kladí, se střechovitě zalomenou římsou.Po bocích v ose polosloupů sochy andílků, pískovec, podživotní velikost, vlevo klečící na obláčku, opírá se o kotvu, vpravo v opozici klečící s křížem a hořícím srdcem. Vlastní vstup má půlkruhově zakončené ostění s bohatě zdobenými neoslohovými dvoukřídlými dveřmi. Nad vstupem kruhový hodinový ciferník. Polygonální podnož tamburu je zakončena profilovanou římsou, tambur též, jeho okna jsou půlkruhově zakončená, v ustupujících šambránách.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14318, Sedliště, ves, Sedliště u Litomyšle, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • filiální kaple náležející do litomyšlské farnosti, bohoslužby se v kapli v současné době nekonají

stáhnout data v .xls