1000126339 - Štáflova chalupa
katalogové číslo
1000126339
název
Štáflova chalupa
kraj
Kraj Vysočina
okres
Havlíčkův Brod
obec
Havlíčkův Brod
část obce
Havlíčkův Brod
katastrální uzemí
Havlíčkův Brod
adresa
B. Kobzinové č.p. 2015
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
venkovský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Předměstský, v jádru pozdně gotický dům vybudovaný v 16. století se řadí mezi tři nejstarší dochované vesnické domy tohoto typu u nás. Z části zděný a z části roubený dům s vysokými bedněnými štíty je ojedinělý svými unikátně dochovanými prvky.

popis památkové hodnoty

Tzv. Štáflova chalupa je jedinečně dochovaná, v jádru gotická stavba předměstského domu. Nejstarší jihozápadní část je datována do 16. století s pozdějšími úpravami v průběhu 18. a 19. století. Typologicky se jedná o jeden z nemnoha pozoruhodně zachovaných předměstských domů vybudovaných v 16. století. Díky odkryvu starobylých konstrukčních prvků v obytné místnosti, které ji řadí k typu středověké jizby, a zejména nálezu horního větracího okna, se objekt řadí ke třem doposud známým nejstarším vesnickým domům tohoto typu, z nichž dnes existují pouze dva (usedlost čp. 2 v Lučici na Klatovsku a čp. 171 v Čisté v okrese Svitavy). Objekt s unikátně dochovanými historickými stavebními konstrukcemi (roubení, krov, povalový strop) i prvky (okenní a dveřní výplně, zárubně, kování), hmotovou skladbou a dispozičním řešením představuje vysoce hodnotnou architektonickou a kulturně-historickou památku celostátního významu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3727, Havlíčkův Brod, město, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
  • Kód CZ 25681, Horní Předměstí, býv. městská čtvrť, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls