1000132686 - kostel Nanebevzetí P. Marie
katalogové číslo
1000132686
název
kostel Nanebevzetí P. Marie
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Ústí nad Orlicí
část obce
Ústí nad Orlicí
katastrální uzemí
Ústí nad Orlicí
adresa
Kostelní
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko; klasicismus

anotace

Areál umělecky kvalitního barokně klasicistního městského kostela z r. 1770 od moravského stavitele Jakuba Pánka, na starém hřbitově s dochovanou pozdně barokní márnicí, ohrazený kamennou zdí představuje významný doklad stavebního vývoje města.

dějiny

Návrh Jaku Pánek z Veselí na Moravě. Základní kámen 12.7.1770. 1776 dokončeno presbyterium. Průčelí zhotovil Al. Czyliak ze Žamberka. Báň kostela dokončena 23.9.1776. R. 1870 přistavěna útěchová kaple, r. 1906 sakristie na východní straně.

stav zachování památkové hodnoty

V pořádku.

popis

Severně od náměstí stojí neorientovaný kostel s presbytářem k severu, ohrazený kamennou zdí. Zeď vymezovala starý hřbitov, který nyní slouží jako lapidárium. Vlevo od kostela je dvoupodlažní márnice.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17116, Ústí nad Orlicí, město, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
  • Kód CZ 51230, Město, býv. hl. městská čtvrť, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Sakrální areál. Doporučení: sochu sv. znovu prohlásit samostatně - netvoří logický ani funkční celek s areálem kostela.

stáhnout data v .xls