1000153869 - radnice
katalogové číslo
1000153869
název
radnice
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Ústí nad Orlicí
část obce
Ústí nad Orlicí
katastrální uzemí
Ústí nad Orlicí
adresa
Sychrova č.p. 16
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
radnice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Barokní budova městské radnice z let 1721-3, postavená po požáru staršího předchůdce středověkého původu. Na vstupním portálu pod věží lichtensteinský znak a pamětní deska rodáka M.J.Sychry. Dominanta náměstí.

dějiny

požár 1706 stavba radnice 1721 - 3

popis památkové hodnoty

Dochovány středověké stavební konstrukce, barokní vstupní portál s lichtenštejnským znakem a klenby v přízemí. Doklad stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné a uměleckořemeslné produkce té doby. Budova je jednou z dominant výrazně se uplatňujících v panoramatu města.

stav zachování památkové hodnoty

Stavebně v pořádku, historicky dobře zachovalé.

popis

Objekt je jednopatrový dvoukřídlý na půdorysu L, situován v SZ koutě náměstí, s hranolovou věží v nároží do náměstí, částečně podsklepen. Zastřešen dvěma k sobě kolmými sedlovými střechami, hřebeny vždy rovnoběžné s daným průčelím, věž s bání a lucernou. Krov dřevěný, krytina plech, věž plech. Omítky štukové. Zdivo smíšené, sklepy, přízemí, svislé konstrukce převážně kamenné, klenby cihelné, v patře rovné stropy trámové s podhledem. Přízemí klenuto valenými klenbami s hranatými výsečemi, patro částečně klenuté, jinak plochostropé. V obou křídlech jsou kolem centrálních chodeb místnosti kanceláří. Využité podkroví se stejným systémem chodeb a kanceláří jako v patře. Krov je upravený ocelovou konstrukcí. Průčelí k náměstí a do ul. Sychrovy: fasáda o sedmi osách v patře i v přízemí, kde jsou dva vstupy - hlavní v patě věže půlkruhový s dvojkřídlými vraty a ob dvě osy vlevo vedlejší s dřevěnými obdélnými dveřmi, oba v kamenném ostění, hlavní vstup jen zčásti - zaklenutí štukové. Dad hlavním vstupem ním je knížení lichtenštejnský znak s řádem zlatého rouna a letopočtem 1723, a pamětní deska rodáka M. J. Sychry. Nad tím dvojokno s dřevěnými žaluziemi, nad ním v nice malý zvonek, nad ním hodiny, nad profilovanou římsou je báň s lucernou, makovicí a praporcem. Průčení do Kostelní ulice je šestiosé v patře, v přízemí jsou namísto dvou pravých os jedny dveře v pravoúhlém pískovcovém ostění. Patra v obou průčelích oddělena kordonovou římsou, šestitabulková okna lemovaná šambránami, zakončenými parapetní římsou. Okapová římsa bohatě profilovaná. Průčelí do dvora k obřadní síní - 3 osy v patře.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17116, Ústí nad Orlicí, město, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
  • Kód CZ 51230, Město, býv. hl. městská čtvrť, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Dříve radnice, muzeum. Dnes radnice.

stáhnout data v .xls