1000138126 - vila Hernychova
katalogové číslo
1000138126
název
vila Hernychova
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Ústí nad Orlicí
část obce
Ústí nad Orlicí
katastrální uzemí
Ústí nad Orlicí
adresa
17. listopadu č.p. 72
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
vila
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
secese

anotace

Reprezentativní secesní vila místního textilního podnikatele Floriána Hernycha z r. 1906, v zahradě s dobovým oplocením. Budova s bohatou štukovou výzdobou exteriéru i interiéru je doplněna ve štítu sochou sv.Floriána. Rekonstruována pro účely muzea.

dějiny

Původně rodinné sídlo ústeckého textilního podnikatele Floriana Hernycha postavené v letech 1906 – 1907 podle plánů karlínské firmy Matěj Blecha. Vlastní stavbou byl zřejmě pověřen Florianův bratr Josef Hernych. Vila zůstala v majetku rodiny, až do roku 1951 kdy byla nuceně pronajata Ústřední radě odborů.

historický vývoj

Vhodné pozemky ke stavbě vily byly získány stržením čtyř domů. Původní projekt vily nebyl při stavbě dodržen. Odlišnosti od tohoto projektu se týkají postranního schodiště v hlavním průčelí, dále pak jižní fasády, kde byl střední rizalit neplánovaně ukončen balkónem ve druhém patře. U terasy pak použil stavitel namísto kovového zábradlí balustrády. Pravděpodobně se původně počítalo s využitím půdních prostor; na střeše se však místo dvou střešních oken objevili stávající tři malé vikýře. Zasklení zimní zahrady provedené firmou Tošovský v roce 1927. Vstup v suterénové stěně vedle zimní zahrady byl proražen v letech 1952 – 1953. Jižní část oplocení zahrady muselo v 80. letech 20. století ustoupit stavbě kulturního domu. Od roku 1951 sloužila jako školicí středisko Revolučního odborového hnutí. Dne 25. května 1955 byla výměrem Okresní dislokační komise určena jako sídlo Hudební škole, Okresní lidové knihovně a vývařovně Základní devítileté školy. Byl tu umístěn také Dům osvěty v Ústí nad Orlicí. Od roku 1971 zde sídlil Památník revolučních tradic.

popis památkové hodnoty

Tato kvalitní ukázka secesní architektury je dokladem stavebního vývoje města, technické vyspělosti stavebnictví a estetické úrovně řemeslné a uměleckořemeslné produkce té doby.

stav zachování památkové hodnoty

Stav dobrý, zachováno původní vybavení - dveře s původním kováním, původní lustr a světla v hlavním sále, secesní nábytek.

popis

Reprezentativní podnikatelská vila kompaktního hranolového objemu s valbovou střechou, doplněná v průčelí věží na vstupním portiku je umístěná v zahradě poblíž centra města. Zahrada má dekorativní oplocení s reprezentativní branou.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17116, Ústí nad Orlicí, město, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
  • Kód CZ 51233, Lanškrounské Předměstí, městská čtvrť (neúřední), Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Události

  • realizace - 1906-7

    stavba budovy

Využití

  • Původně obytná budova, potom muzeum a výukové prostory, nyní rekonstruováno pro prostory muzea města Ústí nad Orlicí.

stáhnout data v .xls