1197665049 - továrna na vodoměry
katalogové číslo
1197665049
název
továrna na vodoměry
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Holešovice
katastrální uzemí
Holešovice
adresa
Komunardů 1052/3
typ
výrobní stavba
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
7. 10. 2003
existující
ano
sloh
historismus; secese

anotace

Budova bývalé továrny na vodoměry, stavěná a postupně upravovaná v letech 1910-32, je pozoruhodná stavba, jejíž architektura je ovlivněna historismem i secesí.

popis památkové hodnoty

Významná stavba z období počátku 20. století, která vykazuje hodnoty architektonické, urbanistické i historické. Tento doklad industriální architektury ve stylu secesně pojatého historizmu představuje stavbu vynikajících kvalit. Stavba je také dokladem podnikatelské a výrobní činnosti v Holešovicích na počátku 20. století.

popis

Továrna na vodoměry Adolf R. Pleskot - čp. 1052 (První česká továrna na vodoměry). Firmu založil roku 1884 Adolf R. Pleskot na zpracování olova pro instalatérské práce. V roce 1910 ji přeměnil na první českou továrnu na vodoměry. První stavbou na pozemku byla obytná budova čp. 1052 s dílnami v přízemí, realizovaná stavitelem Josefem Vaňhou podle vlastního projektu z roku 1910 na rohu Jateční ulice. Jeho disposice odpovídá spíše obytné funkci stavby, fasáda kombinuje náročný štukový dekor s režným zdivem. Stavba na nepravidelnému půdorysu. Fasáda nárožní části objektu do ulice Komunardů je dvouosá, do Jateční ulice šestiosá. Nad omítnutou soklovou částí se uplatňuje fasáda z režného zdiva. Na straně k jatkám je průčelí na stranách zvýrazněno mělce vystupujícími rizality, do ulice Komunardů je na fasádě výrazný ústupek. Okna jsou lemována omítkovými, na hraně profilovanými šambránami, přepásanými obíhající plochou pásovou římsou. V místech rizalitů a na nárožích pod hlavní římsou se výrazně uplatňují štukové pásy, dole zakončené dekorativními prvky kapek. V místech rizalitů prostupují do hlavní římsy profilované plochy štítů s konzolkami, střecha je s vysokým sklonem. Vzápětí vznikl podle Vaňhova projektu také patrový trakt podél ulice Jateční, s hladkou bílou omítkou s obdélnými poli režného zdiva. (pokrač.) Není KP - čp. 1530 Současně s výrobní částí při Jateční ulici vznikly dále k ní kolmo situované dvoutraktové dílny při západním okraji původního pozemku a rovněž původně samostatně situovaný objekt kotelny s komínem, které jsou dnes označeny novým čp. 1530. Jejich fasády zjednodušeně opakují motivy obytné budovy. Další stavební fázi areálu, umožnilo přikoupení souseního pozemku směrem na sever. Nejprve bylo roku 1915 zednickým mistrem Františkem Cholenským postaveno patrové skladiště, jehož atika nese nápis ?založeno 1884?. Až roku 1926 vyprojektoval Josef Vajshajtl největší stavbu areálu, výrobní halu o výšce dvou podlaží, jejíž průčelí se vstupem je orientováno do dnešní ulice Komunardů, tehdy Rohanské. Železobetonovou konstrukci s pěti příčnými plochými oblouky dodala stavební firma Josef Černý a spol., fasády z lícových cihel jsou jednoduše členěny omítkovými pásy. Na halu v zadní části navázalo kolmé, rovněž železobetonové patrové křídlo, které ji propojilo se starší budovou skladiště, a které nese na atice nápis ?první česká továrna na vodoměry?. To bylo rozšířeno přízemní přístavbou roku 1930 podle projektu stavitele Antonína Řeháka. Týž stavitel také od dva roky později vložil do haly železobetonový strop na dvou řadách sloupů, čímž získala dnešní disposici.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 61037, Nové Holešovice, hl. městská čtvrť (neúřední), Holešovice, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls