1662871614 - administrativní budova továrny na barvy J. Materny
katalogové číslo
1662871614
název
administrativní budova továrny na barvy J. Materny
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Holešovice
katastrální uzemí
Holešovice
adresa
Dělnická č.p. 313/20
typ
stavba moci zákonodárné
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
11. 6. 2012
existující
ano
sloh
kubismus

anotace

Budovu továrny na barvy J. Materny z roku 1920 navrhl architekt Rudolf Stockar. Objekt sloužící administrativě představuje cenný doklad aplikace plošného kubismu na industriální architektuře.

popis památkové hodnoty

Administrativní budova býv. továrny na barvy J. Materny představuje mimořádně cenný doklad aplikace plošného kubismu v továrním areálu ve 20. letech 20. století. Ostatní objekty areálu spolu s pozemkem parc. č. 1064 nebyly prohlášeny za kulturní památku.

popis

Jednopatrový objekt s plochou střechou, obestavěný mladšími stavbami. Hlavní průčelí orientované do Dělnické ulice je členěno výraznými výtvarnými prvky v kubistickém stylu. Je členěno symetricky, v patře se třemi okenními osami lemovanými profilovanými šambránami. V přízemí na středu je umístěna dvojice vstupních dveří, dvojboce zakončených, lemovaných profilovanou šambránou a kosodélným ležatým polem v nadpraží. Po obou stranách navazuje přízemní část s moderními výkladci, upravená v roce 1995. Celá fasáda je lemována výrazným profilovaným rámcem, klesajícím (zalomeným) směrem ke středu fasády, kde nad římsou vybíhá nízký trojúhelný štít profilovaný shodně s římsou. Profilace šambrán a lišta štítu jsou vytvořeny z umělého kamene, z umělého kamene je i sokl do výše parapetu výloh. Omítka je hladká. Dřevěné výplně vstupu jsou volnou replikou původních dveří. V interiéru se dochovalo pouze několik původních prvků z kubistického období (dveře, několik okenních výplní, teracová dlažba ve vestibulu a ocelové kubistické zábradlí. Rekonstrukce v 90. letech se řídila kubistickou etapou stavby, byla obnovena podoba vestibulu včetně štukové výzdoby a instalace replik svítidel. Původní výplně oken a dveří byly zčásti repasovány, zčásti vyrobeny repliky.

stáhnout data v .xls