1000119226 - Pražská tržnice - jatka
katalogové číslo
1000119226
název
Pražská tržnice - jatka
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Holešovice
katastrální uzemí
Holešovice
adresa
Bubenské nábř. č.p. 306/13
typ
jatka
kategorie
areál
památkově chráněno od
7. 1. 1993
existující
ano

anotace

Komplex budov jatek byl stavěn v 70. letech 19. století pod vedením městského inženýra Josefa Srdínka. Soubor představuje jedinečně zachovaný areál tohoto typu. V areálu se také nacházejí chráněné sochy od Bohuslava Snircha a Čeňka Vosmíka.

popis památkové hodnoty

Soubor je dochován v ojedinělém rozsahu a představuje vynikající doklad rozvoje techniky a významný příklad v Čechách zcela mimořádného komplexu městského zařízení z konce 19.století, které vytváří zralý technický i administrativní celek. Podstatný je i urbanistický význam areálu (síť ulic). Plastiky představují kvalitní sochařskou práci reprezentující svým umístěním výtvarné snahy tehdejší účelové výstavby.

popis

Kulturní památku tvoří: dvě sochy mužů s býky, budovy č. 1-2, 4-18, 20, 22-25, 29, 35-36, 39-41. Ústřední jatka hl. m. Prahy spojené s ústředním trhem na dobytek a maso byla zřízena na základě zemského zákona z r. 1889. Areál byl postaven podle projektu arch. a městského stavebního rady J. Srdínka v letech 1894-95, sestával z 41 objektů vybudovaných jako součást komplexu jatek. Později došlo k asanaci menšího počtu objektů, případně k jejich radikální přestavbě. Od r. 1910 do 1922 proběhly další stavební úpravy - přístavby nových objektů. V 70. letech 20. století byla jatka zrušena, r. 1982 tu byla otevřena Pražská tržnice. Vedle jatečních objektů a souvisejícího provozu měl areál i vlastní vodovod a kanalizaci, byla tu vodárenská věž, dále různé správní a administrativní objekty, burza a železniční vlečka z nádraží Praha-Bubny.Většina objektů je provedena v historizujícím stylu z režného, omítaného zdiva, v červeno-bílé barevnosti. Před hl. vstupem z nábřeží jsou po obou stranách na pylonech (kamenný podstavec s plast. znakem Prahy) umístěny plastiky mužských postav s býky : 1. mladík v kontrapostu ve staroslovanském kroji s pastýřskou holí v.ruce, zády se opírá o mohutného býka. Sign.na podstavci: Čeněk Vosmík. 2. muž s knírem ve staroslovanském kroji, v kontrapostu, pootočený k mohutnému býku se sklopenou hlavou, pravá ruka drží mlat, levá spočívá na rukojeti dýky. Sign. na podstavci: Bohuslav Snirch, 1895.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4059, Holešovice, urbanizované sídlo, Holešovice, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 61037, Nové Holešovice, hl. městská čtvrť (neúřední), Holešovice, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Jatka, nyní tržnice. Veřejná plastika.

stáhnout data v .xls