1000141219 - památník Tomáše Bati - Dům umění
katalogové číslo
1000141219
název
památník Tomáše Bati - Dům umění
kraj
Zlínský kraj
okres
Zlín
obec
Zlín
část obce
Zlín
katastrální uzemí
Zlín
adresa
náměstí T. G. Masaryka č.p. 2570
typ
památník; budova
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Volně stojící, dvoupodlažní objekt s prosklenými fasádami a dvojicí novodobých přístaveb, situovaný ve svahu, jižně nad centrem. Původní funkcionalistická stavba z roku 1933 je dílem F. L. Gahury.

popis památkové hodnoty

Objekt má své pevné a nezaměnitelné místo v urbanistickém celku severojižní reprezantační osy, vzniklé dle plánů F.L.Gahury. Vystavěn byl jako výrazný solitér, završující řadu postranně situovaných internátů, jichž je středovou dominantou. Vytvořen byl na základě standartních konstrukčních principů, ovšem bez užití cihlového zdiva. Veškerá volná plocha byla vyplněna skleněnými pásy, čímž vznikla naprosto čistá a subtilní architektura, s dokonalým souladem konstrukce a formy. Stala se praktickou ukázkou Gahurových názorů na estetiku architektury.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2006: Původní vzhled budovy je negativně poznamenán bočními přístavbami. Tyto vznikly v letech 1953-1954 podle návrhu Eduarda Staši, a to z důvodu adaptace objektu na koncertní sál a uměleckou galerii. Stávající prostory byly pro nové instituce nedostačující. Stavební úpravy se dotkly také interiéru, vytvořením podlahové desky prvního patra byla narušena prostorová celistvost jednotlivých podlaží, vnitřní prostory byly dále upravovány dle potřeb uživatelů. V současné době je objekt v poměrně dobrém stavu. Nicméně působí poněkud omšele. Jako zcela nevhodné se ukazuje situování kanceláří přímo za prosklené plochy, do exteriéru je tak odhalováno jejich vnitřní vybavení, celkový estetický účinek stavby se tak minimalizuje.

popis

Samostatně stojící objekt o třech podlažích, obdélného půdorysu. Kostru stavby tvoří železobetonová konstrukce s typizovanými poli o velikosti 6,15 x 6,15 m. Podélné strany čítají 6 těchto polí, strany boční 3 pole. Fasáda je členěna vertikálně běžícími sloupy, prostor mezi nimi vyplňuje skleněný plášť s ocelovými výstužemi. K bočním stranám přiléhají cihlové přístavby, postavené v 50.letech 20.století. Na bočních fasádách těchto přístaveb prolomena pravoúhlá okna, vystupují nosné sloupy. Hlavní vstup do objektu umístěn do východního krajního pole severní fasády. Vchod chráněn krátkou betonovou markýzou. Budova s plochou střechou. Na horní hraně průčelní fasády vztyčen nápis Dům umění. Přízemní patro přepaženo, část slouží jako vestibul, druhá část jako koncertní sál. Přístup do prvního patra schodištěm vloženým do východní cihlové přístavby. Prostor prvního patra rozčleněn do kancelářských místností, část je ponechána volná, nezastavěná. Do poslední etáže se vstupuje po původním schodišti. Plocha tohoto patra ponechána nezastavěná, otevřená. Pouze při východní fasádě byly zřízeny kanceláře. Materiál: železobeton, ocel, sklo, režná cihla.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19157, Zlín, město statutární, Zlín, Zlín, Zlínský kraj
  • Kód CZ 52445, Baťova Čtvrť, městská čtvrť (neúřední), Zlín, Zlín, Zlínský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls