1000157045 - silniční most č. 14125-1
katalogové číslo
1000157045
název
silniční most č. 14125-1
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Dub
část obce
Dub
katastrální uzemí
Dub u Prachatic
typ
silniční most
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jednoobloukový kamenný most přes Dubský potok, severovýchodně od obce, pochází z 19. století.

historický vývoj

19. století

popis památkové hodnoty

Most je příkladem řemeslné zručnosti a estetického cítění našich předků a svou hmotou, provedením a materiálem citlivě zapadá do svého prostředí a je součástí naší kulturní krajiny. Most odpovídá pojetí kulturní památky podle §2 a 42 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Most v dobrém technickém stavu, vyžaduje průběžnou údržbu a opravy. Slouží stále svému původnímu účelu.

popis

Most je situován v extravilánu severovýchodně od obce, na silnici III. třídy z Dubu do Borčic v místě mlýna a přemosťuje Dubský potok ve výpusti ze sousedního Dubského rybníka. Svojí osou je orientovaný SV-JZ. Je konstruován jako masivní, kamenný, kolmý, o jednom mostním otvoru, s křídly, rekonstruovaný. Je konstruován jako masivní, kamenný, kolmý, o jednom mostním otvoru, s křídly, rekonstruovaný. Délka mostu je 3,03 m, šířka 6,57 m, výška 3,25 m, délka přemostění 5,00 m. Most je vystavěn z lomového kamene a tesaných kamenných kvádrů, částečně opatřený vápenocementovou zatřenou omítkou. Opěrné pilíře, výšky 1,70 m, jsou vyzděny řádkově z pravidelně opracovaných režných kamenných kvádrů s hrubě pemrlovaným povrchem na maltu vápenocementovou. Výška čtyř řad kvádrů je 40 cm, horní řada pod patou klenby má výšku pouze 26 cm, s horní plochou vytesanou do tvaru sedla. Na opěrách je nasazena segmentová klenba rozpětí 5,00 m, se vzepětím 1,21 m a dimenzí cca 70 cm. Podhled i čela klenby jsou opatřena zatřenou vápenocementovou omítkou, na mnoha místech se odlupující a opadanou. Most vrcholí po obou stranách železobetonovou korunou, předsazenou před líc zdiva na JV straně o 13 cm, na opačné SZ straně o 36 cm. Do ní jsou na obou stranách ukotveny sloupky ocelového svodidla, jež je mimo most zakončeno zalomením směrem k terénu. Křídla z lomového, většinou neomítnutého kamene, jsou k hmotě mostu přizděna na spáru. Na návodní jihovýchodní straně jsou zpočátku kolmá, o délkách 1,10 a 0,13 m, následně se šikmo zalamující, křídlo na jihozápadní straně pak tvoří obložení břehu rybníka. K němu přiléhá kolmo na osu mostu, ocelodřevěné česlo. Na severozápadní straně mostu přiléhají křídla šikmá, odsazená o 42 a 35 cm od líce otvoru, délek 3,08 a 2,38 m, jež se pak zalamují téměř do pravého úhlu a tvoří taras silnice. Vozovka je živičná a na mostě tvoří mírný oblouk, se spádem k východu. Dno vodoteče pod mostem a před ním je vyloženo dlažbou z lomového kamene, uplatňují se zde však i jednotlivé opracované desky. Směrem toku je spádováno, v rámci mostu s převýšením 28 cm. Na straně výtoku, zároveň s lícem mostu, tvoří dlažba výškový stupeň, ústící do rozšířené plochy potoka. Most býval konstruován se zídkami na obou stranách, při rekonstrukci v roce 1985 však pro zvětšení průjezdného profilu v mírné zákrutě byly zídky ubourány a nahrazeny svodidly.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3266, Dub, městys, Dub u Prachatic, Prachatice, Jihočeský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls