1993054198_0001 - kostel sv. Josefa
katalogové číslo
1993054198_0001
název
kostel sv. Josefa
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Palonín
část obce
Palonín
katastrální uzemí
Palonín
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
2. 4. 2013
existující
ano

anotace

Sakrální architektura postavená v letech 1828-1829 v regionální formě klasicismu. Netypické je pozdější připojení hasičské zbrojnice k sakristii na jihu.

dějiny

Kostel byl vysvěcen až 8. 11. 1874, protože farář Dostál brzy po postavení kostela zemřel.

popis

Jednolodní neorientovaná stavba s pětibokým závěrem. Na jižní straně k němu těsně přiléhá přízemní sakristie (je součástí pozemku parc. č. 42 st.). K ní je přistavěna sousední hasičská zbrojnice. Věž na severní straně předstupuje loď a je podepřena bočními schodišti. V severním průčelí tvoří fasádu mělký souměrný rizalit, v jehož středové ose jsou prolomeny vstupní otvor, kruhové okno, okno s půlkruhovým záklenkem a totéž těsně ciferníky věžních hodin. Sedlové zastřešení je nad bočními schodišti ustoupeno a tvarováno podle schematicky tvarovaných volutových křídel. Nad lodí je do vrcholu postaven sanktusník s lucernou a makovicí. Střecha nad věží je helmicová s polygonální lucernou a křížem. Nad presbytářem je trojitě zvalbená střecha. Střechu kryjí maloformátové eternitové šablony, na věži a sanktusníku je plech. Boční průčelí člení pravoúhlé lizénové rámy a okenní otvory s půlkruhovými záklenky ve dvou (východní průčelí) a třech osách (západní průčelí). Korunní římsa je bohatě profilována. Ostění hlavního vchodu, jeho překladová pískovcová část, nese dataci „1832“. Omítky jsou hladké z břízolitu.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11795, Palonín, ves, Palonín, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 1828 - 1829

stáhnout data v .xls