1999991549 - vyhlídkový pavilon Elbwarte
katalogové číslo
1999991549
název
vyhlídkový pavilon Elbwarte
kraj
Ústecký kraj
okres
Děčín
obec
Děčín
část obce
Děčín II-Nové Město
katastrální uzemí
Děčín
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
27. 10. 2018
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
historismus
materiál
pískovec; železobeton

anotace

Pavilon od Carla Höniga je vystavěný z pískovcových kvádrů na čtvercovém půdorysu o straně 4m. Stojí na opěrné zdi ze špicovaných kvádrů. Výstavbu inicioval děčínský zkrášlovací spolek v roce 1886, stavba byla nakonec realizována v roce 1890.

dějiny

Výstavbu inicioval děčínský zkrášlovací spolek (plným názvem Anpflanzungs- und Verschönerungsverein, tedy Vysazovací a zkrášlovací spolek) v osobě Gustava Münzberga a Moritze Johna, kteří s myšlenkou přišli roku 1886. Již následujícího roku byla vypracována projektová dokumentace děčínským architektem a stavitelem Carlem Hönigem, který byl pověřen i vlastní realizací. Práce byly zahájeny již roku 1887 úpravou skalního masivu, stavba se však nakonec protáhla až do roku 1890, kdy byla 18. října dokončena. Již roku 1894 muselo dojít k opravám, neboť do stavby udeřil blesk. Na základě této zkušenosti byl v roce 1895 osazen na kupoli bleskosvod.

historický vývoj

1895 - 2017 neprošel pavilon žádnými stavebními úpravami 2017 za podpory Ústeckého kraje zahájena oprava kopule, poškozeného kamene, schodiště a obnova balustrádového zábradlí

popis památkové hodnoty

Vyhlídkový pavilon Elbwarte je poměrně dobře autenticky dochovanou stavbou z doby výstavby v roce 1890. Je nedílnou součástí tzv. Císařské cesty, tedy cesty vedoucí po hřbetu Kvádrberku přes stávající vyhlídkový pavilon až do Loubské rokle. Cesta, vzniklá díky děčínskému zkrášlovacímu spolku v roce 1879, propojovala několik objektů, z nichž se dochovala pouze Císařská vyhlídka s obeliskem z téhož roku. Vyhlídkový pavilon je tedy jedním ze dvou plně dochovaných hmotných pramenů dokládající aktivní činnost děčínského zkrášlovacího spolku z poslední čtvrtiny 19. století. Vyzdvihnout lze stavbu nejen po stránce kulturněhistorické a architektonické, ale též technické, neboť pro stavbu pavilonu musela být náročně vytvořena 12m vysoká opěrná zeď a srovnán skalní masiv. V neposlední řadě byl na kupoli a nedochované kuželky zábradlí užit poměrně nový a progresivní materiál – armovaný beton, jehož používání na stavbách bylo v evropském prostoru teprve v počátcích. Za současného stavu vědomostí lze mít za to, že železobetonová kupole pavilonu je jednou z prvních, ne-li první, realizací této konstrukce na našem území.

stav zachování památkové hodnoty

Od výstavby pavilon neprošel žádnými stavebními úpravami. Avšak dlouholetá neúdržba a vandalismus stavbu postupem ochudily o balustrádové zábradlí či zábradlí přístupového schodiště. Zděné konstrukce pavilonu jsou v relativně dobrém stavebnětechnickém stavu, vykazující pouze lokální narušení kamene. Kupole z armovaného betonu je na více místech poškozena tak, že je odhalena železná výztuž a do konstrukce zatéká. Segmentové klenby pod kupolí díky tomu mají opadané omítky a je tak odhaleno jejich cihelné zdivo.

popis

Vyhlídkový pavilon Elbwarte, též Labská stráž, se nachází na severní straně zalesněné vrcholové plošiny tabulové hory Kvádrberk na severovýchodním okraji Děčína a je součástí tzv. Císařské cesty, která vede až do Loubské rokle. Pavilon dosahující výšky 10m je vystavěný z pískovcových kvádrů na čtvercovém půdorysu o straně 4m. Stojí na opěrné zdi ze špicovaných kvádrů, na kterou nasedá podesta s líci vyzděnými z bosovaných kvádrů. Podesta je od opěrné zdi oddělena soklem z hladce opracovaných kvádrů ukončených výžlabkem. Sokl na jihu již odděluje podestu od rostlého terénu. Podesta je ukončena jednoduchou hranolovou římsou profilovanou na spodní straně výžlabkem. Výškový rozdíl mezi podlahou podesty a terénem překonává před jižní průčelí představěné jednoramenné přímé schodiště o sedmi stupních. Lícové plochy zdiva schodnice jsou stejně jako podesta tvořeny bosovanými kvádry. Podlahu podesty tvoří pískovcové desky. Na podestě stojí vlastní konstrukce pavilonu vyzděná z pískovcových kvádrů, majících povrch opracován pemrlicí s obvodovou stezkou upravenou dlátem. Konstrukce je tvořena čtveřicí nárožních hranolových pilířů s vyžlabeným vnitřním nárožím, které jsou opatřeny jednoduchou dvakrát mírně předsazenou trnoží a vrcholí kladím složeným z profilovaného architrávu, hladkého vlysu a profilované římsy. Obdélné otvory mezi pilíři jsou rámovány edikulami, jejichž hranolové polopilíře s profilovanými patkami spočívají na podstavcích opatřených římsami a vrcholí profilovanými hlavicemi, které nesou kladí přecházející z nárožních pilířů. Kladí edikul nese trojúhelné nástavce s profilovanými římsami. Na jižním podstavci východní edikuly se nachází vytesaný nápis „Entworfen / und erbaut / vom / Vorstandsmitgliede / CARL HÖNIG / d. A. u. V. V. Tetschen“. Ve vlysu jižní edikuly je vytesán velkými písmeny nápis „ELBWARTE“. Na vnitřní straně vlysů je vytesán nápis „Den Freunden der Natur, der Anpflanzungs- und Verschönerungsverein Tetschen 1890“. S výjimkou jižního vstupního otvoru jsou zbylé otvory na výšku soklové římsy podstavců edikul opatřeny shodně profilovaným příčným hranolovým prvkem, který je pozůstatkem po zábradlí. Kladí nárožních pilířů pak nese atiku s mírně předsazeným podstavcem a vrcholící profilovanou římsou. Na atiku již nasedá železobetonová kupole o čtvercové základně s okosenými rohy. Kupole vrcholí pískovcovým čučkem imitujícím lucernu. Prostor pod kupolí je na úrovni vlysu kladí zaklenut trojicí cihelných segmentových valených kleneb do traverz.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 2251, Děčín, město statutární, Děčín, Děčín, Ústecký kraj
 • Kód CZ 55931, Nové Město I, retrodíl čtvrtě, Děčín, Děčín, Ústecký kraj

Regiony

Nápisy

 • Entworfen / und erbaut / vom / Vorstandsmitgliede / CARL HÖNIG / d. A. u. V. V. Tetschen
 • ELBWARTE
 • Den Freunden der Natur, der Anpflanzungs- und Verschönerungsverein Tetschen 1890

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • vznik - 1890

  architekt: Hönig Carl0

  severovýchodně od děčísnké čtvrti Nové město

Využití

 • pavilon je veřejně přístupný a slouží turistům k vyhlídkám do Labského údolí

stáhnout data v .xls