1000122384 - kostel Povýšení sv. Kříže
katalogové číslo
1000122384
název
kostel Povýšení sv. Kříže
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Nový Kostel
část obce
Nový Kostel
katastrální uzemí
Nový Kostel
adresa
č.p. 5
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
30. 7. 1997
existující
ano
sloh
klasicismus; baroko

anotace

Jedná se o orientované jednolodí s půlkruhovým presbytářem. Původní stavba pocházející již z počátků 17. století prošla roku 1776 výraznou přestavbou. Sakristie a průčelí s věží přistaveny ve stylu pozdního klasicismu.

dějiny

Charakteristický doklad venkovské sakrální architektury z poslední čtvrtiny 18. stol. s dochovanou dvoupatrovou dřevěnou kruchtou.

stav zachování památkové hodnoty

2007: Postupující hydrofotometeorická degradace inhibována realizací alukrytové střechy. Chátrání stabilizováno v reverzibilním stavu.

popis

Jednolodní, orientovaná stavba s kruhově ukončeným presbytářem, jež má poněkud složitěji ztvárněnou hmotu. Závěr navazuje na podélnou část kněžiště vpadlou křivkou a obdobně se pojí presbytář k širší lodi. Na jižní straně byla dodatečně přistavena obdélná sakristie s oratoří v patře a na západní straně průčelí s věží. Střechy kostela a sakristie jsou valbové, věž s hodinami je zastřešena jehlancovou mansardou vrcholící tupě s makovicí a křížem. Fasády kostela jsou hladké s profilovanou římsou. Fasáda západního průčelí je nejnáročněji členěná rozvrženým vysokým řádem toskánských pilastrů, ve středu zvýrazněné trojúhelným štítem, z něhož vyrůstá štíhlá věž. Fasády sakristie jsou členěny obdobně jako průčelí. Okna jsou obdélná, ukončená plným obloukem. Klasicistní přístavby mají navíc malá oblouková, termální okna, na hlavním průčelí jsou klasicky dělená čtyřmi příčkami od středu k obvodu na pět polí. Vstup je pravoúhlý se segmentovým světlíkem. Všechny klasicistní otvory jsou opatřeny šambránou.

stáhnout data v .xls