1405681478 - socha sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1405681478
název
socha sv. Jana Nepomuckého
kraj
Středočeský kraj
okres
Rakovník
obec
Křivoklát
část obce
Křivoklát
katastrální uzemí
Křivoklát
typ
socha
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
9. 2. 2011
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Barokní socha datovaná rokem 1733 představuje kvalitní kamenosochařskou práci vytvořenou neznámým autorem spíše v lidovém pojetí s řadou do současnosti dochovaných detailů. Socha rovněž svou polohou vypovídá o historické podobě obce.

popis památkové hodnoty

Barokní socha datovaná rokem 1733 představuje kvalitní kamenosochařskou práci vytvořenou neznámým autorem spíše v lidovém pojetí s řadou do současnosti dochovaných detailů. Socha rovněž svou polohou (od počátku stojí na stejném místě) vypovídá o historické podobě obce.

popis

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v centru obce Křivoklát v parčíku (zahrada MŠ) naproti kostelu sv. Petra. Socha světce v životní velikosti (cca 178 cm) stojí na hranolovém klasicky členěném podstavci. Podnož podstavce tvoří dva kamenné stupně. Na podnož dosedá poměrně masivní hranolová patka, která se v horní partii zužuje do profilu, na který nasedá dřík. Na čelní straně dříku je vysekán znak. Pod znakem je po stranách vysekán letopočet A:1733 a nad ním iniciály E.M. Na zadní a levé straně dříku jsou vysekána zrcadla s konkávně vykrojenými rohy, jejich průběh je zvýrazněn červenou barvou. Na pravé straně dříku není zrcadlo zachováno. Dolní etáž podstavce je zakončena pětkrát odstupněnou římsovou hlavicí. Na ní je osazen vlastní hranolový podstavec sochy, který je v horní partii po obvodu okosený. Pokračování textu na DL. Figura sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti je pojata staticky. Pohyb se omezuje na mírné nakročení levé nohy světce vpřed. Ikonografie je tradiční. Sv. Jan Nepomucký drží před hrudí na levé ruce kříž s korpusem Krista. Pravá ruka, která podpírala dolní partii kříže je ve fragmentu. Světec je oděn do tradičního oděvu kanovníka, kterým je klerika a rocheta se zdobeným vyšívaným lemem. Ramena má kryta almucí. Biret spočívá na hlavě světce. Socha je podána schematicky, což se odráží zejména ve výrazu obličeje, např. v podání vousů. Výrazné jsou zejména do široka otevřené velkoryse dimenzované oči bez sekaných zorniček. Biret je posazen hluboko do čela.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 46, Amalín, ves, Křivoklát, Rakovník, Středočeský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Kultovní.

stáhnout data v .xls