1906927947 - kaple Božího Těla
katalogové číslo
1906927947
název
kaple Božího Těla
kraj
Karlovarský kraj
okres
Sokolov
obec
Horní Slavkov
část obce
Horní Slavkov
katastrální uzemí
Horní Slavkov
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
19. 5. 2003
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Barokní kaple stojící na svahu u kostela sv. Jiří. Půdorys kaple je čtvercový s okosenými rohy. Průčelí je s hlubokou špaletou s půlkruhovým zakončením, vstup kaple je pravoúhlý s žulovým ostěním s nadsvětlíkem. Střecha stanová, završena zděnou lucernou.

dějiny

Kaple je významným dokladem místní události. Byla postavena r. 1736 na místě starší dřevěné stavby z r. 1702, postavené na paměť nálezu hostií ukradených z místního kostela sv. Jiří. Na stěnách kaple cenné malby popisující tuto událost od významného malíře regionu.

stav zachování památkové hodnoty

R. 1995: Fasáda v důsledku nevhodných úprav značně degradována. Je však možná její slohová rehabilitace dle dochovaných zbytků štukové výzdoby. Výmalba kaple poškozena působením vlhkosti.

popis

Kaplička umístěna na svahu východně kostela sv. Jiří. Značná svažitost terénu je vyrovnána mohutným soklem. Půdorys kaple je čtvercový, stavba má okosené rohy a zvýrazněné průčelí s hlubokou špaletou s půlkruhovým zakončením, vstup do kaple po třech kamenných stupních je rámován pravoúhlým žulovým ostěním s nadsvětlíkem. Střecha stanová, krytá plechem, završena zděným tělesem lucerny (čtverec s okosenými rohy), s barokní dřevěnou profilovanou římsou (nejhodnotnější prvek z období výstavby). Lucerna nasvětlena čtveřicí oken dělených na kříž a ukončena věžičkou s makovicí a křížem. Interiér opět na půdorysu čtverce s okosenými rohy, stěny přecházejí plynule v klenbu, prolomenou ve středu pro čtvercový otvor lucerny. Původní dlažba je ze žulových desek. Interiér kaple je celý zdoben nástěnnými malbami od Eliase Dollhopha. Od spodu asi do výše 80 cm probíhá iluzivní malovaný sokl s vykrajovanými rámy a německým nápisem uvnitř. Stěna vpravo zdobena malovaným výjevem s pohledem na areál kostela sv. Jiří ve Slavkově. Stěna levá zdobena také malbou – průhledem do interiéru kostela. Na čelní oltářní stěně scéna Poslední večeře Páně, nad ní je zobrazen výjev sv. Trojice s obláčky a andílčími hlavičkami. Okosené stěny kaple zdobeny malovanými výjevy. Na stěně při vstupu motiv „Svaté přijímání“. V ploše stěny nad oltářem nápisová páska s německým textem. V lucerně ve středu plochého stropu malba Božího oka s andílčími hlavičkami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4442, Horní Slavkov, město torzální, Horní Slavkov, Sokolov, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 51793, Staré Město, hl. městská čtvrť (neúřední), Horní Slavkov, Sokolov, Karlovarský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls