1000146404 - kaple
katalogové číslo
1000146404
název
kaple
kraj
Karlovarský kraj
okres
Sokolov
obec
Krásno
část obce
Krásno
katastrální uzemí
Dolní Hluboká
adresa
Dolní Hluboká č.p. 519
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
pozdní baroko

anotace

Velká návesní kaple sv. Prokopa byla postavena v letech 1754–1755 v pozdně barokním slohu. Nechala jí postavit hraběnka Marie Antonie z Questenberka. Autorsky je neurčená. Po vysídlení německého obyvatelstva byl interiér kaple zcela rozkraden.

dějiny

Jedná se o příklad rustikální sakrální architektury vhodně komponované do prostředí.

stav zachování památkové hodnoty

V roce 1999 proběhla oprava krovu a střešní krytiny. V roce 2005 byl již obnoven vnějšek stavby, interiér stavby však chátrá.

popis

Kaple je zděná a omítnutá. Je postavena na obdélném půdorysu. který je půlkruhově ukončen. Průčelí stavby je po stranách členěno dvojicí pilastrů. V ose se nachází vstupní portál s pravoúhlým žulovým ostěním, kde je v nadpraží vytesán letopočet 1754. Nad portálem je okno, které je uzavřeno trojlistým záklenkem. Průčelí je ukončeno štítem, jenž je členěný pilastry, postranními volutami, střední nikou a ve vrcholku trojúhelníkový tympanon. Boční fasády mají lizénové rámy a okna s trojlistým záklenkem, lemovaným štukovou páskou a ve vrcholu se zvýrazněným klenákem. Budova je zaklenuta valenou klenbou s lunetami. Střecha s polygonálním sanktusníkem je kryta plechem.

stáhnout data v .xls