1000139569_0002 - klášter Porta Coeli
katalogové číslo
1000139569_0002
název
klášter Porta Coeli
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Brno-venkov
obec
Předklášteří
část obce
Předklášteří
katastrální uzemí
Předklášteří
typ
klášter; rajský dvůr
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Komplex staveb vybudovaných ve stylu burgundské gotiky po roce 1230. Zakladatelka kláštera Konstancie Uherská zde byla pohřbena. Soubor staveb upraven a doplněn počátkem 17. století.

popis památkové hodnoty

Monumentální stavební komplex kláštera cisterciaček zbudovaný ve slohu cisterciácké burgundské gotiky s barokní dostavbou představuje vysoce hodnotnou architektonickou a umělecko-historickou památku s rovněž mimořádným významem kulturně-historickým a urbanistickým.

popis

Komplex patrových převážně dvoutraktových budov soustředěných okolo tří obdélných dvorů (rajský dvůr, deskový dvůr a bělidlo). Nejstarší část kláštera přestavuje rajský dvůr - kvadratura s klenutá křížovou klenbu se zvýrazněným žeberním systémem. Jednotlivé obloukem sklenuté arkády jsou uzavřené v hlubším výklenku s patrným hrotitým portálem prosvětleným trojdílným sdruženým hrotitým oknem, mezi jednotlivými okny slupky s bohatě zdobenými hlavice a zoomorfními a vegetabilními motivy. Ve vrcholu portálu rozeta s čtyřlistem. Patra prosvětelna pravoúhlými okeními otvory s kamennnou šambránou s ušima, v mezioknních prostorách barevně odlišené geometrické obrazce. Tzv. deskový dvůr je obestavěn patrovými budovami prosvětený sedmi resp. osmi okenními osami, v přízemí ze tří stran (západní, východní a jižní křídlo) zčásti zazděné obloukem klenuté arkády, patro odděluje kordonová římsa. Obdélná okna v patře zdobená profilovanou šambránou s ušima, parapetní římsou a frontonem ukončeným přímou nadokenní římsou. Východní nádvoří nepravidelného půdorysu tzv. bělidlo slohově sjednoceno, přízemní pravoúhlé resp. segmentově klenuté okenní otvory zdobené jednoduchou šambránou. U segmentově klenutých okenních otvorů jižního křídla šambrány s ušima a klenákem ve vrcholu. Profilovaná kordónová římsa odděluje patro od přízemí. Pravohlé okenní otvory v patře parapetní římsou, profilovanou šambránou s ušima a segmentově zalamovaným frontonem s motivem mušle v nadokenním prostoru. Vnitřní prostory valeně klenuté se styčnými výsečemi. Uprostřed dvora přístup k tekoucí vodě. Jižní křídlo s vnější strany s rizalitem vyvrcholeným trojúhleníkovým štítem umístěným na osu, průčelí koncipováno obdobně jako vnitřní. Sídlo abatyše umístěné v jihozápadní části areálu je koncipováno jako samostatně stojící patrová budova otevřená z jižní a západní strany arkádovou chodbou v patře klenutou valbou se nestyčnými výsečemi. Okenní otvory pravoúhlé s profiovaným ostěním. Přízemní nízké obloukové “arkády”slouží jako sklady. Střecha sedlová s valbičkami. Přízemní hodbou krytou sedlovou stříškou je budova sídla abatyše spojena s tzv. fortnou (starý vstup do kláštera, místo kontaku řádových sester s vnějším světem). Jedná s o přízemní budovu chraněnou systémem sedlových z jedné strany zvalbených střech s na osu umístěným obloukově klenutým vchodem s kamenným portálem s klenákem ve vrcholu. Vstup zaklenut valeně s mělkými nestyčnými výsečemi. Na fortnu nazuje na jihu patrová stavba stojící na obdélném půdorysu se sedlovou střechou. Na východním průčelí budovy je umístěno kamenná poloplastické figurální sochařské dílo. Severozápadním krčkem obloukově sklenuté brány s segmentovým překladem a dvěma hranolovými sloupky po stranách směrem do zahrady je klášter spojen s přízemními hospodářskými budovami na obdélném půdorysu (původně kočárovnami).

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13083, Předklášteří, ves, Předklášteří, Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • klášter

stáhnout data v .xls