1000127277 - dům usedlosti s dymnou jizbou
katalogové číslo
1000127277
název
dům usedlosti s dymnou jizbou
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Čistá
část obce
Čistá
katastrální uzemí
Čistá u Litomyšle
adresa
č.p. 171
typ
venkovský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
6. 10. 1989
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu

anotace

Archaický roubený venkovský dům, původně součást dvora venkovské usedlosti, s dochovaným konstrukčním i dispozičním řešením s vysokou světnicí a patrovým komorovým dílem, patří k nejstarší vrstvě vesnických staveb Pardubického kraje.

stav zachování památkové hodnoty

stavení - jeden z nejstarších intaktně dochovaných objektů na Svitavsku - je citlivě obnovováno a udržováno v dobrém stavu

popis

Roubené stavení na opukové podezdívce, zvenčí (vyjma komor v patře) opatřené olíčenou omazávkou. Přístavba kuchyně a celé zadní stěny je zděná z opuky. Sedlová střecha se strmou polovalbou, krytá eternitem, je pomocí námětků vytažena nad záparží. Budova je částečně podsklepena. Roubení je převážně z hraněných trámů, na jizbě snad jen z hrubě přitesaných kuláčů ( viz vyčnívající trám v nároží). Interiér: Dispozice je pětidílná, se vstupní síní ve 2. traktu. Obytná místnost - jizba , umístěná v čele budovy a přístupná ze síně, má značnou výšku ( cca 3,5 m), její povalový strop z kuláčů je nesen jediným hraněným průvlakem. Ve dvorní stěně mezi stávajícími okny bylo sondami odhaleno drobné větrací okénko, dokazující někdejší dymný provoz. Strop je druhotně obílen. Kuchyně je přístupná ze světnice a je zaklenuta plackou, resp. segmentovými úseky nad vstupem a kolem mohutné pece. Za kuchyní, podél zděné zadní stěny vede úzká chodbička ke klenutému sklepu. Ostatní díly dispozice, včetně síně, jsou nižší a v patře nad nimi jsou ještě roubené komory. Všechny mají trámové stropy s prkenným záklopem. Vstupy do komor mají tesařské zárubně s nadpražím lehce sedlového tvaru, v oknech komor jsou kované mříže - tyče s roztepanými trny, podlaha ze širokých fošen. prostory v přízemí jsou přístupné samostatně ze zápraží a jde nejspíše o bývalé chlévy. Krov sedlové střechy má nejjednodušší hambalkovou konstrukci, zpevněnou v rovině střechy jen dvěma šikmými tyčemi. hřeben střechy nad obytnou částí je nepatrně níže, než nad komorami. Při síni údajně zachovány zbytky dřevěného komína. Exteriér: Průčelí je dvojosé s drobným okénkem v kuchyňském přístavku po pravé straně. Podezdívka mírně předstupuje, v obílené stěně se uplatňují dvě velká lícová okna bez šambrán, dvoukřídlová, čtyřtabulová, s ležatým nadsvětlíkem. Štít v dolní polovině bedněn na svislo s přelištováním, v horní polovině vodorovně se čtvercovým okénkem uprostřed. Záklopové prkno pd strmou polovalbou není zdobeno. Dvorní průčelí s bedněným přístavkem zádveří před vstupem do síně má vpravo omítanou obílenou obytnou část se dvěma menšími čtyřtabulkovými okny a vlevo hospodářskou část, kde chlévy mají opět obílenou omazávku a komory v patře jen olíčené roubení. Vstupy do chlévů mají masivní tesařské zárubně s nadpražími přitesanými do sedlového tvaru a jednokřídlé fošnové dveře, buď ploné nebo poloviční, s nízkou mřížkou v horní části. (popis J. Svobodová 1995).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2142, Čistá, ves, Čistá u Litomyšle, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 63454, Čistá I (Z), díl hist. osady, Čistá u Litomyšle, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • monitoring památky - 28.7.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • původně součást rozsáhlejší venkovské usedlosti s hospodářským zázemím, dnes slouží zachované obytní stavení k rekreačním účelům

stáhnout data v .xls