1000160818_0005 - Pavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží
katalogové číslo
1000160818_0005
název
Pavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Brno-město
obec
Brno
část obce
Pisárky
katastrální uzemí
Pisárky
adresa
Výstaviště
typ
palác; výstavní pavilón
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus
variantní názvy
Obchodně živnostenský pavilon

anotace

Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů areálu Brněnského výstaviště s ušlechtilou konstrukčně mimořádnou prosklenou vyhlídkovou věží uzavírající hlavní osovou třídu Výstaviště představuje jedinečnou stavební památku mimořádné hodnoty.

popis památkové hodnoty

Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů areálu Brněnského výstaviště s ušlechtilou konstrukčně mimořádnou prosklenou vyhlídkovou věží uzavírající hlavní osovou třídu Výstaviště představuje jedinečnou stavební památku vysoké hodnoty.

stav zachování památkové hodnoty

Dochované původní části stavebního souboru pavilonu se nachází v dobrém stavu.

popis

Jednou ze zásadních emblematických staveb areálu Brněnského výstaviště tvoří pavilon G, původně nazvaný Pavilon Brněnských výstavních trhů (či Obchodně živnostenský pavilon) s dominantní 45 m vysokou vyhlídkovou věží. Pavilon navržený jako atriová stavba se třemi kolmo navazujícími křídly protáhlých obdélných půdorysů soustředěnými kolem obdélného dvora s bazénem otevřeného v JV směru k hlavní páteřní ose areálu Výstaviště. Na této straně zužovaly široký schodištní vstup na vyvýšenou plochu nádvoří kratší obdélné výběžky z JZ a SV křídel akcentované věžemi, které vytvářely dojem brány střežící vstup do nitra pavilonu a současně spolu s centrální vyhlídkovou věží trojici vertikál kontrastně dynamizujících horizontální hmotu křídel pavilonu. Ze s tředního SZ křídla s centrálním převýšeným rizalitem železobetonové konstrukce vystupovala působivá architektura 45 m vysoké věž se středním dříkem nesoucím zalamované schodiště završeným deskou, na kterou byla ocelovými táhly zavěšena konstrukce skleněného pláště stavby. V dříku se nacházel výtah, jehož nahrazením těžkým rychlovýtahem během rekonstrukce z let 1957-58, způsobilo postupné narušování a deformace věže. Rekonstrukce z 50. let 20. st. rovněž nahradila původně dřevěnou konstrukci SV a JZ křídel železobetonovými stavbami a úpravou prošel celý pavilon. V r. 1988 havarijní stavebně-technický stav pavilonu vedle k jeho demolici až na střední část SZ křídla s věží a k úplné rekonstrukci a dostavbě pavilonu došlo až r. 1996 podle návrhu architektonického ateliéru Rudiš+Rudiš, který za tuto realizaci získal ve stejném roce Grand Prix Obce architektů v kategorii Rekonstrukce.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 1080, Brno, město statutární, Město Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
  • Kód CZ 56505, Pisárky (B), dílec území (dominantní), Pisárky, Brno-město, Jihomoravský kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • výstavní.

stáhnout data v .xls