1000136438 - kostel sv. Kříže
katalogové číslo
1000136438
název
kostel sv. Kříže
kraj
Olomoucký kraj
okres
Jeseník
obec
Javorník
část obce
Javorník
katastrální uzemí
Javorník-ves
adresa
Havlíčkova
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu

anotace

V jádru raně gotická architektura z počátku 2. poloviny 13. století se zachovanými gotickými články. V 2. polovině 19. století proběhly novogotické úpravy interiéru.

dějiny

Při restaurování portálů bylo zjištěno, že okolní terén byl druhotně navýšen.

popis památkové hodnoty

Jde o mimořádně hodnotný doklad gotického stavitelství této části Slezska.

stav zachování památkové hodnoty

Portál vstupu do sakristie i s výplní dveří, včetně kování a zámku, byl restaurován v září roku 2002. Vzhledem k pokračující rekonstrukci je nutné ochránit portál před poškozením či potřísněním. Dřevěné dveře je třeba průběžně konzervovat. Proběhla rekonstrukce krovu ( byly vyměněny pozednice).

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 17591, Ves Javorník, ves aglomerovaná, Javorník-ves, Jeseník, Olomoucký kraj
 • Kód CZ 55993, Ves Javorník I, retrodíl území (dominantní), Javorník-ves, Jeseník, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • oprava - 8.2005 - 9.2005

  rekonstrukce krovu

 • obnova - 2008

  obnova vnějšího pláště

 • monitoring památky - 26.11.2015

  monitorující: Pulkrtová Eva1

  Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu PF - památka: kostel sv. Kříže; číslo ÚSKP: 25332/8-931; typ ochrany: KP;

Využití

 • Sakrální a kulturní využití, v současnosti v opravě. Udržováno.

stáhnout data v .xls