1000153163 - železniční stanice Praha - Hlavní nádraží
katalogové číslo
1000153163
název
železniční stanice Praha - Hlavní nádraží
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Vinohrady
katastrální uzemí
Vinohrady
adresa
Wilsonova 300/8
typ
železniční stanice
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
secese

anotace

Secesní budova Hlavního nádraží s halou nad kolejištěm byla postavena v letech 1901-9 podle návrhu J. Fanty, J. Marjanka a R. Kornfelda.

popis památkové hodnoty

Jedinečná secesní nádražní budova s dynamickou výzdobou průčelí i interieru. Na její výzdobě se podíleli nejpřednější umělci své doby. V interieru se dochovala řada původních řemeslných a uměleckořemeslných prvků, stejně jako vybavení.Stavba zároveň vypovídá o vysokém dobovém standartu na vybavení veřejných budov.

popis

Areál hlavního nádraží se skládá z čp. 300 - nádražní budovy a haly nad kolejištěm. Rozsáhlá nádražní budova průjezdového typu má symetricky a výrazně členěné hmoty: zdůrazněna je střední část s odjezdovou halou s pokladnami, s bohatou štukovou a malířskou výzdobou v patře s kavárnou zaklenutou mohutnou kupolí. Průčelí je sevřeno mezi dvěma nárožními věžicemi, fasádě dominuje obrovské půlkruhové okno s vitrážemi. Do stran vybíhají boční patrová křídla s arkádou v přízemí, která zakončují věžicovité boční pavilony. Do bočních křídel byly umístěny restaurace a representační sál. Koncové pavilony jsou čtyřpodlažní, v jednom je císařský salonek s původním vybavením. Na výzdobě se podíleli přednější umělci své doby: sochaři Stanislav Sucharda, Hanuš Folkman (alegorické postavy na hl. průčelí), Ladislav Šaloun - provedl dekorativní a sochařskou výzdobu fasády a interiéru. Nástěnné malby v salonku provedli Václav Jansa a Viktor Stretti. Halu nad kolejištěm tvoří dva oblouky ocelové nýtované prosklené konstrukce.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17823, Vinohrady, býv. město, Vinohrady, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 56443, Vinohrady (2), podíl hist. osady, Vinohrady, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Slouží jako nádraží.

stáhnout data v .xls