1000124110 - dům s modlitebnou
katalogové číslo
1000124110
název
dům s modlitebnou
kraj
Liberecký kraj
okres
Jablonec nad Nisou
obec
Jablonec nad Nisou
část obce
Jablonec nad Nisou
katastrální uzemí
Jablonec nad Nisou
adresa
Petra Bezruče č.p. 2510/61
typ
městský dům; modlitebna
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
9. 4. 1996
existující
ano

anotace

Sborový dům ovlivněný stylem art deco byl postaven v roce 1925 pro církev Adventistů sedmého dne na základě projektu městského architekta Ing. Josefa Ulbricha. V Jednotě s exteriéry jsou i mimořádně hodnotné interiéry, zejména sborový sál a schodiště.

popis památkové hodnoty

Modlitebna představuje významný prvek dokládající stavební vývoj městské zástavby v urbanisticky hodnotném pojetí nově vyrůstajícího města 20. let 20. století. Památková ochrana se vztahuje na dům jako celek, včetně původních konstrukcí a výplní otvorů, exteriéru i interiéru.

popis

Dům leží v severní části města Jablonec nad Nisou, mimo památkovou zónu, na severní straně ulic Petra Bezruče, kde je součástí vilové čtvrti. Jde o zděný patrový dům se sedlovou střechou, v přední části valbovou. Do valby je zasazen obdélný zděný dvouosý vikýř s valbovou střechou. Dům je hladce omítnutý, členěný průběžnými římsami v úrovni parapetních desek, parapetní výplně mezi okny přízemí a 1. patra mají štukový dekor. Na obytnou část domu navazuje směrem do zahrady nižší křídlo sálu vlastní modlitebny. Hlavní jižní průčelí je v přízemí i patře dvouosé. Přízemní sokl je obložen kamenným obkladem, v soklu jsou v ose dvě obdélná dvojitá sklepní okénka. Okna jsou zasazena ve špaletách, jsou trojdílná dvojitá s poutcem, v dolní části třítabulková, v horní šestitabulková. Všechna okna na hlavních fasádách jsou totožná. Ve vikýři osazena do špalety dvě obdélná dvojitá dvoukřídlá šestitabulková okna, vikýř je obdélný s křídly s naznačenými volutami. Vstupní západní průčelí je tříosé, okna obdélná dvojitá s poutcem, trojkřídlá, pětitabulková. Ke vchodu k vstupním dveřím, které jsou umístěny v západním průčelí, vede stupňovité schodiště. Dveře jsou obdélné rámové s kazetovými výplněmi a obdélným nadsvětlíkem. Vstup je umístěn do obdélného zděného přístavku, který je z bočních stran dvouosý. Okna jsou obdélná dvoudílná bez členění. Přístavek má valbovou střechu. Ve střeše nad tímto průčelím je obdélný vikýř. Vstupní východní průčelí je tříosé, okna jsou obédlná, dvojitá trojkřídlá pětitabulková s poutcem. Na severní stranu obytné části navazuje křídlo se sálem modlitebny, jehož podélné strany jsou čtyřosé; velká obdélná okna jsou půlkulatě zakončena, pojednána plochými lizenami, trojúhelníkový štít s kruhovým oknem lemuje rovněž lizénový rámec. Před fasádu předstupuje v její ose přístavek s okoseným nárožím. Má samostatnou jednoduše profilovanou římsu a pultovou střechu se čtvrtvalbou pokrytou plechovou krytinou. Střecha výškově přerušuje hlavní římsu, oddělující štít od dolní fasády. V podezdívce je trojice obdélných sklepních okének, tři okenní osy jsou i v horní části přístavku. Jsou zde osazena malá obdélná jednokřídlá nečleněná okénka se společenou parapetní římsou. Sál obdélného půdorysu je na severní straně rozšířen o plochostropý nižší a užší přímo osvětlený přístavek. Pod stropem sálu (ve tvaru valené klenby o profilu silně stlačeného oblouku) obíhá římsa. Západní, východní a jižní strana sálu jsou rytmizovány pravidelným střídáním půlkruhově zakončených otvorů, převážně vyplněných okenními konstrukcemi s parapetním zdivem, ojediněle také vyzdívkou. Nosné pilíře jsou v úrovni nasazení oblouku ozdobeny římsami. Pod stropem je po délce sálu zavěšena řada propojených novodobých deskových svítidel. Prostor sálu zaplňují 2 řady novodobých lavic kovové nosné konstrukce s průběžnými dřevěnými sedadly a opěradly. Sál má přímý vstup zvenku i z obytné části. Střecha je v horní části pokryta bobrovkami na hustém laťování, které jsou v dolní části nahrazeny plechem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5584, Jablonec nad Nisou, město statutární, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • obytný dům a modlitebna Adventistů Sedmého dne

stáhnout data v .xls