1000152270 - vila Grébovka s kuželnou a střelnicí a vila Dolní Landhauska
katalogové číslo
1000152270
název
vila Grébovka s kuželnou a střelnicí a vila Dolní Landhauska
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Vinohrady
katastrální uzemí
Vinohrady
adresa
Havlíčkovy sady č.p. 58
typ
vila
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu
sloh
novorenesance

anotace

Vila "Grébovka" byla vybudována v letech 1870-1873 podle projektů A. V. Barvitia a J. Schulze (interiéry) na objednávku podnikatele M. Grőbeho. Zahradní úpravy probíhaly v l. 1871-1888. Areál vznikl na pozemcích usedlostí Dolní a Horní Landhausky.

popis památkové hodnoty

Jedinečně dochovaný areál novorenesanční vily plně čerpající z italské renesanční architektury. V úpravě parku se plně uplatňuje dobový romantismus. Areál se vpodstatě dochoval v původním rozsahu i kompozici s pozměněným využitím.

popis

V době svého vzniku tvořila areál centrálně situovaná vila a park s grottou s Neptunovou kašnou, vinicemi s dřevěným viničním altánkem, hrázděným pavilonem střelnice a kuželny (čp. 2188), skleníky a tzv. Dolní a Horní Landhauskou. Byl obehnán zdí s bránami, park člení systém opěrných zdí a terasa se schodišti. Celý areál byl dokončen r. 1888. Vilu využívala rodina. 1905 areál koupila vinohradská obec, aby zabránila rozparcelování pozemků. R. 1906 otevřeno veřejnosti jako Havlíčkovy sady. Od 20. let areál chátral, 1945 poničen nálety. Vila byla opravena v 50. letech 20.století. V roce 2001 se začalo pracovat na koncepci obnovy a postupné rekonstrukci areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17823, Vinohrady, býv. město, Vinohrady, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 56443, Vinohrady (2), dílec hist. osady, Vinohrady, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 1870 - 1888

  • udělení ceny NPÚ Patrimonium pro futuro - 15.9.2015

    Cena Patrimonium pro futuro za rok 2014 v kategorii obnova památky, restaurování byla udělena Městské části Praha 2. Podrobnosti najdete zde https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/patrimonium-pro-futuro#rok-2014.

Využití

  • Park slouží veřejnosti, jednotlivé objekty jsou zatím vesměs bez využití.

stáhnout data v .xls